Bezpečnost potravin

Prague Food Festival pod očima hygieniků

Vydáno: 28. 5. 2018
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 28. 5. 2018.

Kontroly pražských hygieniků na velkých gastronomických akcích, které navštěvují tisíce lidí i nadále pokračují. O uplynulém víkendu se Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zaměřila na kontrolu dodržování hygienických pravidel na každoročně konaném Prague Food Festivalu, který se letos uskutečnil v areálu historického Vyšehradu. „Naším hlavním cílem zde bylo prověřit, zda na takto velké akci nejsou návštěvníci vystavováni zvýšeným zdravotním rizikům při konzumaci jídel a nápojů. Na Prague Food Festivalu jsme proto detailně zkontrolovali více než polovinu všech stánků nabízejících sortiment teplých, studených a sladkých pokrmů,“ vysvětluje ředitel HSHMP Jan Jarolímek.
Pražští hygienici se na místě zajímali, zda stánky mají přívod pitné vody, dále se zajímali o technologická zařízení pro skladování, tepelnou úpravu a výdej pokrmů. Pozornosti hygieniků neunikla ani otázka osobní hygieny zaměstnanců stánků a značení alergenů.
 
Ve většině stánků probíhala pouze regenerace již hotových pokrmů, které byly připraveny předem v různých provozovnách stravovacích zařízení. „Naše kontrola byla prioritně zaměřena na zajištění dostatečného počtu tepelných zdrojů pro uchovávání a přípravu teplých pokrmů a zajištění dostatečného počtu chladících zařízení pro úchovu hotových pokrmů před následnou regenerací. Během kontroly food festivalu byla sledována též manipulace prodejců s pokrmy, především to, zda personál při výdeji používá ochranné rukavice a naběračky,“ přibližuje další detaily šéf pražských hygieniků Jarolímek a doplňuje: „Naši pozornost jsme zacílili i na měření teplot teplých pokrmů uložených ve výdejním ohřívacím zařízení.“
Foto č. 1 a 2: Hygienici kontrolovali dodržování správné technologie zacházení s potravinami


Zdroj: HSHMP

 
Zdroj: HSHMP
Na závěr ještě hygienici zkontrolovali, zda festival disponuje dostatečným počtem hygienického zázemí pro návštěvníky i samotné provozovatele.
A jak kontrola na Prague Food Festivalu dopadla? Dobře. „Žádné porušení platných předpisů nebylo na místě zjištěno, byly zjištěny pouze drobnosti. Tyto drobné nedostatky byly odstraněny ihned na místě,“ upřesňuje Jarolímek s tím, že podobný typ kontrol mají hygienici v plánu během letních měsíců více. Bezpečnost a zdraví konzumentů je třeba hlídat neustále. 
Foto č. 3 a 4: Hygienici se zaměřili na provozní hygienu stánků a také na to, jak hygienu dodržuje samotná obsluha 

Zdroj: HSHMP 

Zdroj: HSHMP  
„V průběhu našich kontrol se snažíme působit také preventivně a osvětově. Provozovatelům na praktických příkladech vysvětlujeme důvody nutnosti hygienické předpisy dodržovat. Pro pořadatele podobných akcí pořádáme také vzdělávací akce s cílem šíření osvěty hygienických pravidel,“ dodává Jarolímek a zároveň zve všechny zájemce na bezplatný seminář, který pražská hygiena pro širokou veřejnost pořádá ve středu 13. června 2018 od 16 hodin ve své hlavní budově v Rytířské ulici 12 v Praze 1 – více o akci zde: http://hygpraha.cz/dokumenty/pozvanka-na-bezplatnou-prednasku-pro-poradatele-jednorazovych-akci-3631_3631_161_1.html.
 
V Praze dne 28. 5. 2018  
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

Zdroj: HSHMP