Bezpečnost potravin

Pozvánka na workshop Falšování ryb: aktuální trendy a metody odhalování

Vydáno: 24. 10. 2023
Autor: VÚPP

Foto: Shutterstock

Srdečně Vás zveme na již třetí workshop o možnostech identifikace rybích druhů se zaměřením na odhalování falšování potravin. Letos se budou přednášky zabývat především metodou izotermické amplifikace (LAMP) a jejími přínosy pro analýzu DNA mořských a sladkovodních ryb či rybích výrobků.

Termín: 1. 12. 2023, 10.00 – 14.00 hodin
Místo: Vysoká škola chemicko-technologická Praha,
Technická 3, Praha 6 – Dejvice, budova B, posluchárna B III, přízemí

Workshop je určen zejména potravinářským firmám, zástupcům státních institucí, studentům oborů nutriční terapie, rybářství a dalším zájemcům o uvedenou problematiku.

Z důvodu omezené kapacity sálu i limitovaného počtu on-line účastníků se prosím registrujte na workshop@vupp.cz do 24. 11. 2023. Registrovaným účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti.
Vstup na workshop je zdarma. Občerstvení zajištěno.

Workshop je realizován v rámci projektu QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ QK1910231.


PROGRAM:

9:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:10 Zahájení a úvodní slovo, Ing. Eliška Čermáková
10:10 – 10:35 Úvod do problematiky falšování ryb, Ing. Tomáš Potůček
10:35 – 11:00 Diversita ryb lovených v ČR, RNDr. Miroslav Švátora, CSc.
11:00 – 11:25 Možné komplikace při odhalování falšování zpracovaných produktů rybolovu, Ing. Tomáš
Potůček
11:25 – 11:50 Metody odhalování falšování ryb se zaměřením na druhy analyzované v rámci řešení
projektu QK1910231, Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
11:50 – 12:15 Přestávka na občerstvení

12:15 – 12:40 Metoda LAMP – cesta k určení rybího druhu, Ing. Petr Žák, Ph.D.
12:40 – 13:00 LAMP: vhodný kandidát pro nahrazení metody PCR? Aneb praktické zkušenosti z řešení
projektu QK1910231, Ing. Eliška Čermáková
13:00 – 13:25 Parvalbumin – alergen ryb i vhodný genetický marker, RNDr. Petra Horká, PhD.
13:25 – 14:00 Občerstvení a neformální diskuse

Zdroj: PK ČR