Bezpečnost potravin

Pozvánka na tiskovou konferenci 23. 10. – 100 let lidské toxoplazmózy, aktuální výskyt a rizika

Vydáno: 9. 10. 2023
Autor: SZÚ

Foto: Shutterstock

Tisková zpráva SZÚ – Zveme Vás na tiskovou konferenci, která se koná v pondělí 23. října 2023 od 10:00 hodin v budově ředitelství Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48/49, Praha 10.

Témata:

Výročí světového objevu toxoplazmózy člověka v Praze. 
Před 100 lety vyšla publikace českého lékaře MUDr. Josefa Janků (1886–1963), ve které poprvé  popsal případ toxoplazmózy u člověka, a to toxoplazmózy kongenitální a současně i oční formy této infekce. Toto mezinárodně uznávané prvenství znamená jeden z nejvýznamnějších objevů z oborů parazitologie a infekčního lékařství, který byl kdy učiněn v naší zemi.

Současný výskyt a rizika toxoplazmózy v ČR
Toto onemocnění je nejrozšířenější závažnou parazitární infekcí. Odborníci budou referovat a zodpovídat dotazy zejména ohledně toxoplazmózy kongenitální, která může působit poškození lidského plodu, dále toxoplazmózy ohrožující život osob s oslabenou imunitou a také o oční formě, která ohrožuje zrak infikovaných jedinců.

Na tiskové konferenci vystoupí:

  • MUDr. Barbora Macková, MHA, ředitelka Státního zdravotního ústavu
  • RNDr. Petr Kodym, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro toxoplasmózu a Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí,  Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
  • MUDr. Markéta Geleneky, Klinika infekčních nemocí  3. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
  • prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., Klinika infekčních nemocí  3. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
  • doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA, přednosta oční kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Zdroj: SZÚ

Přehledový článek „Toxoplazmóza“
Autoři: MUDr. Ladislav Machala (Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha), RNDr. Petr Kodym, CSc. (Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu CEM, SZÚ, Praha), MUDr. Rudolf Černý, CSc. (Neurologická klinika FN Motol, Praha)

Prevence toxoplazmózy
Dodržování preventivních opatření má smysl především u séronegativních těhotných a imunodeficitních osob. Konzumovat lze jen dostatečně tepelně upravené maso a mléko (> 70° C), řádně omývat ovoce a zeleninu, dobře si umýt ruce po práci v zahradě, manipulaci se syrovým masem a kontaktu s kočkami. (Více – viz přehledový článek „Toxoplazmóza“)