Bezpečnost potravin

Pozvánka na školení Standard BRC Food

Vydáno: 23. 6. 2015
Autor: PK ČR

Potravinářská komora ČR pořádá školení pro manažery kvality a bezpečnosti potravin.

Pozvánka na školení Standard BRC Food přechod z vydání 6 na 7 (Conversion Course for Manufacturers – Issue 6 to 7)

Potravinářská komora ČR pořádá ve spolupráci s certifikační společností Bohemia Certification s.r.o. školení pro manažery kvality a bezpečnosti potravin, které je zaměřeno na bezproblémový přechod na novou verzi standardu BRC. Školitelem bude Ing. Jiří Vaníček, CSc.

Od 1. 7. 2015 vstupuje v platnost nová verze 7 standardu BRC Food. Standard vyžaduje, aby pracovníci certifikovaných výrobců, kteří mají vliv na kvalitu a bezpečnost výrobků včetně vedení a interních auditorů, byli odpovídajícím způsobem vyškoleni.

Cílem školení je poskytnout pracovníkům potravinářských firem respektovaný a kvalifikovaný zdroj informací vztahujících se k přechodu na novou verzi standardu BRC Food.

Účastníci kurzů získají originál osvědčení Britského svazu maloobchodníků – BRC.

Místo konání: Praha, zasedací místnost PK ČR, Počernická 96/272,
                       108 03 Praha 10 – Malešice
Termín konání:
6. října 2015

V ceně vložného je již zahrnut poplatek za originální certifikát BRC a za občerstvení. Závaznou přihlášku zašlete na e-mail ehlova@foodnet.cz nejpozději do 22. září 2015.

Pro více informací kontaktujte:
JUDr. Zdeňka Ehlová
Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 – Malešice
tel.:      +420 296 411 193
mobil:   +420 724 218 765
ehlova@foodnet.cz
www.foodnet.cz

Pozvánka: BRC-pozvánka-6.10.final.pdf [287.76 KB] 

Zdroj: Potravinářská komora ČR