Bezpečnost potravin

Pozvánka na on-line diskuzi: Women agrifood innovators empower CEE region. How to support female entrepreneurs in the agrifood sector?

Vydáno: 8. 4. 2024
Autor: EIT FOOD

EIT Food právě vydává nejnovější zprávu a pokyny pro úspěšnou tvorbu programů na podporu podnikání žen v zemědělsko-potravinářském sektoru. Jak vytvářet programy, které budou mít dopad? Jak oslovit správnou cílovou skupinu inovátorek? Jaké jsou rysy účinných opatření na podporu podnikání žen v zemědělsko-potravinářském odvětví?

Připojte se k nám a diskutujte o těchto otázkách s odborníky z celé střední a východní Evropy dne 17. dubna 2024.

Podle údajů z Evropského srovnávacího přehledu inovací a Indexu úspěchu žen mají regiony, které jsou inovativnější, celkově vyšší úroveň rovnosti žen a mužů. Ženy jsou často hnací silou inovací, zejména ve venkovských oblastech. Jsou připraveny, mají dovednosti a nápady – a nyní je čas, aby jim tvůrci politik, regionální agentury a nevládní organizace vytvořili podmínky pro plné využití jejich potenciálu!

REGISTRACE 

Proč se zúčastnit této on-line diskuze? 

🚀 Uvolněte potenciál zemědělsko-potravinářského odvětví zvýšením rovnosti žen a mužů.
🔍 Objevte strategie pro vytváření úspěšných programů pro podnikání žen.
🌱 Zjistěte, jak odstranit stávající rozdíly v podpoře podnikatelek.

PROGRAM 

10:00-10:15Welcome speech: Richard Zaltzman, CEO at EIT Food and Marja-Liisa Meurice, Director North-East at EIT Food
10:15 -10:30 Presentation of research results, Aleksandra Niżyńska, Partner at Gender Solution 10:30 – 11:15 How to include agrifood aspect in the women’s entrepreneurial support programmes? 

  • Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, Director at AgriFood Lithuania DIH  
  • Ralitsa Zhekova, Executive Director at RAPIV  
  • Vadim Petrunin, CEO at iHUB  

11:15 – 12:00 How to include gender aspect in the agrifood entrepreneurship programmes? 

  • Milica Trajković, Head of Innovation at BioSense Institute  
  • Elena Zheleva, Managing Partner and Director at Launchlabs Sofia  
  • Michał Misza Piosik, Founder at AC/VC Foodtech Impact Fund  

12:00-12:30 Q&A and closing remarks  

Moderuje: Andrew Wrobel, Emerging Europe 

Pro koho je diskuze určena?  

  • Podnikatelské a inovační organizace: Podnikatelské akcelerátory, inkubátory, výzkumná centra a oddělení pro financování EU, které podporují podnikání, inovace a hospodářský růst v zemích střední a východní Evropy,
  • Vládní úřady: Ministerstva, místní úřady a agentury dohlížející na inovace, zemědělsko-potravinářský a regionální rozvoj v zemích střední a východní Evropy,
  • Nevládní organizace (NO): nevládní organizace podporující ženy a podnikání žen, nevládní organizace podporující začínající podniky vedené ženami v zemích střední a východní Evropy.

Zaregistrujte se nyní a zajistěte si své místo! 

Zdroj: www.eitfood.eu