Bezpečnost potravin

Pozvánka na odbornou konferenci Jód 21

Vydáno: 12. 2. 2021
Autor: SZÚ

Konference se bude konat 5. března 2021 od 14 hodin.

Jako každý rok, i v letošním roce si budeme 6. března připomínat Den jódu. Den, poprvé vyhlášený v naší zemi Českým výborem pro UNICEF ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací v roce 1999, je snahou zviditelnit nejen obecný význam tohoto prvku pro lidské zdraví, ale především i problematiku prevence jódového deficitu.

Při této příležitosti pořádá Meziresortní komise pro řešení jodového deficitu (MKJD) odbornou konferenci Jód 21  – věnovaný problematice jódu v 21. roce 21. století.

Konference se bude konat online dne 5. 3. 2021 od 14:00. V rámci akce se mohou účastníci těšit nejen na prezentaci výzkumů zaměřených na problematiku deficitu jódu v České republice, ale i na přednášky věnované aktuálním tématům, včetně environmentálních vlivů ovlivňujících hormonální zdraví nebo alternativním dietám u dětí. K účasti jsou srdečně zvání odborníci v oboru pediatrie, gynekologie, endokrinologie, hygieny výživy i životního prostředí, studenti i zájemci z řad laické veřejnosti.

Registrace na konferenci je otevřena jak pasivním účastníkům, tak aktivním zájemcům o prezentaci vlastní vědecké práce. Výběr prací k prezentaci podléhá rozhodnutí MKJD.

 

Pro aktuální informace o programu i aktivitách MKJD sledujte facebook stránku Centra podpory veřejného zdraví SZÚ

 

Zdroj: SZÚ


Foto: Shutterstock