Bezpečnost potravin

Pozor na pseudomor drůbeže

Vydáno: 4. 1. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4. 1. 2013

Newcastleská choroba, neboli pseudomor drůbeže, je závažné virové onemocnění domestikované drůbeže i volně žijících ptáků charakterizované trávicími, dýchacími, nervovými příznaky a může způsobit i hromadné úhyny. Newcastleská choroba postihuje domestikovanou drůbež, slepice, krůty, bažanty, holuby, křepelky. Kachny a husy jsou rovněž vnímavé, avšak onemocnění u těchto druhů se objevuje zřídka. Vnímaví jsou také pštrosi a mnoho druhů volně žijících ptáků. Člověk k této nákaze není vnímavý.
Poté, co byla v polovině loňského prosince diagnostikována Newcastleská choroba v chovu holubů na Mladoboleslavsku a posléze opět u holubů v Moravskoslezském kraji, byla tato nákaza potvrzena i u volně žijících hrdliček na Kolínsku. Tento poslední případ svědčí o zvýšeném riziku zavlečení této nebezpečné nákazy do chovů drůbeže a ostatních pátků prostřednictvím volně žijících ptáků.
Z toho důvodu Státní veterinární správa připomíná chovatelům nutnost dodržovat obecná preventivní opatření v chovech, tj. zejména zamezit kontaktu volně žijících ptáků s ptáky chovanými a zabránit kontaminaci krmiva a napájecí vody výkaly volně žijících ptáků. Rovněž je třeba zvýšené opatrnosti při přesunech ptáků, výstavách, nákupech a bonitacích. Je třeba pravidelně sledovat zdravotní stav, především pak chování, kondici, příjem krmiva, tekutin, případně snášku. V případě změny zdravotního stavu, nebo zvýšeného úhynu, je nutno tuto situaci konzultovat s veterinárním lékařem, nebo kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.
Nejúčinnějším preventivním opatřením je vakcinace, která je v ČR povinná pro všechny reprodukční chovy kura domácího a všechny chovy nosnic pro produkci konzumních vajec nad 500 ks ptáků. V ostatních chovech je provedení vakcinace s ohledem na závažnost nákazy doporučováno a ve světle posledních případů této nákazy je dobré chovatele upozornit, aby ve vlastním zájmu možnost vakcinace neopomíjeli.
Vzhledem k tomu, že tato nákaza je na seznamu nebezpečných nákaz, přísluší chovateli v případě vzplanutí nákazy náhrada nákladů za opatření, která jsou přijata ke zdolání nákazy.
Z výše uvedených důvodů Státní veterinární správa upozorňuje chovatele a žádá je, aby každé podezření včas hlásili, aby bylo možné přijmout odpovídající kroky k tomu, aby se zamezilo šíření nákazy.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS ČR