Bezpečnost potravin

Pozor na listerie

Vydáno: 13. 8. 2004
Autor:

Při špatném skladování a přípravě potravin může dojít k enormnímu pomnožení listerií zejména při vysokých letních teplotách.

Zejména v horkých letních dnech je potřeba dbát na to, aby nedošlo nevhodným zacházením k druhotné kontaminaci potravin. Nebezpečné mohou být:
– salmonely a koliformní bakterie, které se pomnoží na vlhkém a hlavně na bílkovinu bohatém substrátu
– plísně, které produkují například nebezpečné aflatoxiny.
– Listeria monocytogenes, která se při teplotě kolem 35 °C pomnoží za tři čtvrti hodiny (v lednici  téměř za osm dní).
Bakterie Listeria monocytogenes se dostává do potravin sekundárně, to znamená v nedostatečně hygienickém prostředí. Ke kontaminaci nedochází při výrobě, kdy se musejí dodržovat přísné veterinární hygienické podmínky ani při přepravě. V ČR platí již pět let  ustanovení, že při přepravě potravin živočišného původu, které lze skladovat jen při stanovené teplotě, musí být přepravní prostor dopravního prostředku vybaven chladicím agregátem a registračním teploměrem; v průběhu přepravy nesmí dojít ke zvýšení teploty přepravovaných potravin o více než 2 °C. Velkým rizikem kontaminace může být prodej poživatin, transport domů a následné nevhodné skladování a příprava jídla.
Malý počet listerií (asi do 100 buněk na gram výrobku) nemá na zdravý lidský organismus nepříznivý účinek. Pro vznik infekce je potřebná mnohem vyšší koncentrace  (až  miliony buněk na gram potraviny). Při špatném skladování kontaminované potraviny však může dojít k enormnímu pomnožení listerií zejména v letních a pozdně letních vedrech.
.
SVS ČR, 11.8.04