Bezpečnost potravin

Poznatky z uplatňování nařízení vlády o kontrolách zásilek v místech určení

Vydáno: 25. 11. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 25. 11. 2014.

Dne 2. října 2014 byla pod č. 212/2014 Sb. ve Sbírce zákonů zveřejněna novela nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení. Nařízení nabylo účinnosti 3. 10. 2014.

Zásadní změnou je, že se pro příjemce živočišných produktů z jiných členských států doba nahlášení zásilky prodlužuje z původních 24 hodin na 48 hodin před příchodem do místa určení, aby se nemohlo stát, že než bude popřípadě zásilka veterinárně prověřena, bude již dále distribuována.

Za necelé dva měsíce trvání těchto kontrol Státní veterinární správa zjistila následující skutečnosti. Z důvodů nesplnění veterinárních parametrů nebylo uvolněno do oběhu zhruba 35 tun potravin, což svědčí o nejednotném přístupu k legislativě jednotlivými členskými zeměmi.

Kromě toho jsme zjistili celou řadu administrativních pochybení, a to jak ze strany příjemců, tak producentů. Nejčastější jsou nepřesné údaje o příchozích zásilkách, nevčasné hlášení, nejasnosti v průvodních dokladech, porušené obaly apod.

Z uvedeného je zřejmé, že nařízení vlády má smysl. Zákazník se může spolehnout, že potraviny živočišného původu uváděné do oběhu splňují hledisko zdravotní nezávadnosti a případná pochybení jsou včas zachycena.

Na celkové zhodnocení zmíněného nařízení vlády je ještě čas, nicméně lze potvrdit, že jak příjemci zásilek, tak orgány státního veterinárního dozoru je naplňují. Všechny tyto kontroly jsou prováděny nediskriminačně, tj. namátkově, bez zaměření na konkrétní země či producenty, a je kontrolováno zhruba 14 % příchozích zásilek.

Je třeba dále uvést, že za prohřešky, ponejvíce administrativního rázu, již krajské veterinární správy vyměřily příjemcům zásilek pokuty za zhruba 14 milionů korun.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR