Bezpečnost potravin

Pozměněná data použitelnosti u krájených sýrů

Vydáno: 16. 2. 2012
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 2. 2012.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zakázala prodej téměř 25 kg sýrů nabízených v provozovně Kaufland Česká republika v.o.s. v ulici Na Řadech v Blansku. Důvodem opatření bylo klamavé označení výrobků nesprávnými daty použitelnosti nebo dobou minimální trvanlivosti.

Sýry byly krájeny z původních balení, označených odpovídajícím datem použitelnosti či dobou minimální trvanlivosti přímo výrobcem. Po nakrájení bylo zboží opatřeno novými etiketami, na nichž však byla uvedena doba pro spotřebu delší, než odpovídalo skutečnosti.

Zjištění se týkalo následujících výrobků:

Výrobek

Uvedená doba použitelnosti

Doba deklarovaná výrobcem

Množství

Způsob prodeje

sýr s modrou plísní uvnitř hmoty „Paladin“

20.02.2012.

14.02.12. (DP)

9,589 kg

výseče o hmotnosti cca 0,15 kg, jednotlivě zabalené ve fólii

„Excelent zelený pepř“

20.02.2012

17.02.2012 (DMT)

1,429 kg

zčásti nebalený, zčásti balený ve fólii

„Excelent uzený sýr s česnekem“

20.02.2012

18.02.2012 (DMT)

10,946 kg

nebalený

„Kamadet královský sýr“

20.02.2012

18.02.2012 (DMT)

2,905 kg

výseče o hmotnosti cca 0,15 kg, jednotlivě zabalené ve fólii

pozn. DP značí datum použitelnosti, DMT dobu minimální trvanlivosti

SZPI vyhodnotila klamavé označení těchto výrobků jako tzv. nekalou obchodní praktiku, která je zakázána zákonem o ochraně spotřebitele. Sýr „Paladin“ byl navíc v den kontroly prodáván s již prošlým datem použitelnosti.

S prodejcem bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

(Zpracoval: Michal Spáčil, tiskový mluvčí)