Bezpečnost potravin

Pozitivní záchyty vzorků v rámci bezplatných kontrol lihovin občanů

Vydáno: 20. 12. 2012
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 12. 2012.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na pozitivní záchyty vzorků v rámci bezplatných kontrol lihovin občanů

Ministerstvo zdravotnictví eviduje prostřednictvím krajských hygienických stanic obrovský zájem občanů o konzultace týkající se bezpečnosti nakoupeného alkoholu či o samotné prošetření alkoholu neznámého původu. V průběhu dvou týdnů řešili pracovníci krajských hygienických stanic 6 161 podnětů občanů, k prověření bylo odesláno 5 194 vzorků. V současné době je prověřena zhruba třetina vzorků, mezi nimiž bylo laboratorními testy potvrzeno 149 intoxikovaných vzorků, z toho 61 obsahovalo zvýšenou hladinu metanolu, zbylé vzorky potvrdily přítomnost denaturačního činidla 2-propanolu. Hodnoty methylalkoholu byly nejčastěji překročeny v tuzemáku a vodce.

„Jsem rád, že občané naší nabídky využili a že se nám podařilo díky této akci zachránit další lidské životy,“ uvedl Vladimír Valenta, Hlavní hygienik ČR. „S ohledem na dosavadní výsledky kontrol bych rád apeloval na občany, aby alkohol neznámého původu zlikvidovali nebo využili našeho opatření a přinesli tento alkohol k přezkumu na pracoviště hygienických stanic,“ dodal Valenta.  Pozitivní nálezy byly potvrzeny v lahvích s etiketami, které byly již dříve uveřejněné jako potenciálně nebezpečné s ohledem na jejich zajištěný padělaný obsah. Výsledky testů se občané dozvědí do 3 až 7 dnů, v jednotlivých regionech, kde je zájem o prošetření alkoholu největší, může dojít k prodloužení termínu.
Zástupci krajských hygienických stanic rovněž zvýšili počty kontrol na vánočních trzích, za posledních 14 dní uskutečnili 1 533 kontrol, od 10. 9. 2012 se již jedná celkem o 27 314 uskutečněných kontrol.
K bezplatné analýze mohou občané přinést lihoviny ještě ve dnech 21.12, 27. 12. a 28. 12. Opatření se především vztahuje k lihovinám s obsahem ethanolu od 20 % objemu včetně, které byly vyrobeny v období od 1. 1. do 27. 11. 2012, jsou v neoznačených lahvích nebo nebyly zakoupeny v běžné obchodní síti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm lihovinám, u kterých je podezření, že by se mohlo jednat o padělky.
Na otravu methylalkoholem zemřelo v České republice od začátku kauzy v září 2012 celkem 38 osob, 120 osob bylo v této souvislosti hospitalizováno. Krajské hygienické stanice provedly v tomto období celkem 27 341 kontrol. 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz