Bezpečnost potravin

Pozitivní stanovisko EFSA k nápojům „přátelským“ k zubům

Vydáno: 25. 7. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Vzhledem k tomu, že během 10 minut po konzumaci nápoje na bázi šťáv nedochází ke snížení hodnoty pH zubního plaku, lze schválit žádost společnosti GlaxoSmithKline o tvrzení „snižuje demineralizaci zubů“.

Pozitivní stanovisko (EFSA-Q-2010-00784)  vydal úřad EFSA (v prosinci 2010) v případě nápojů „přátelských k zubům“ („toothkind“) – GlaxoSmithKline (GSK) na bázi šťáv a bez přidaných cukrů, a sice k tvrzení „snižuje demineralizaci zubů“. Uvádí se, že sice nebyla zjišťována demineralizace, ale faktor, který ji jednoznačně vyvolává, tzn. snížení hodnoty pH zubního plaku (během 10 minut po příjmu nápoje). V porovnání s běžnými nealkoholickými nápoji na bázi cukru nemají nápoje přátelské k zubům buď žádný nebo jen malý potenciál k demineralizaci zubní skloviny. Účinek byl potvrzen 25 intervenčními studiemi na lidech a 10 testy in vitro.
Ve stanovisku se původně uvádělo, že příznivý účinek je zřejmý, pokud jsou běžné nápoje nahrazeny těmito přátelskými sedmkrát denně. Proto Komise vznesla dotaz, zda lze příznivý účinek očekávat, i když budou přátelskými nápoji nahrazeny nápoje konzumované denně s nižší frekvencí. Odpověď zněla, že náhrada jedné nebo více porcí běžného nealkoholického nápoje „přátelským nápojem“ vykazuje požadovaný efekt.
Doplněné stanovisko bylo zveřejněno 8. července 2011 (EFSA-Q-2011-00781).
Uvádí se v něm, že lze použít i obdobné tvrzení: „zachovává mineralizaci zubů“.
Zdá se, že tvrzení týkající se zubů patří k těm nejsnáze prokazatelným a nejčastěji schvalovaným. V předcházejících letech však se neprosadilo tvrzení „chrání zuby před zubním kazem“.

EU Food Law, 2011, č. 493