Bezpečnost potravin

Pozice SZPI k novele zákona o potravinách, která mj. řeší dozorové kompetence v restauracích

Vydáno: 19. 1. 2021
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) podporuje pozměňovací návrh k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích 110/1997 Sb., který přináší sjednocení dozoru nad požadavky potravinového práva v zařízeních společného stravování otevřeného typu (např. restaurace, bary, kavárny, rychlé občerstvení) pod Potravinářskou inspekci. O novele by měli poslanci PSP ČR hlasovat tento týden.

V ČR aktuálně existuje cca 45 000 provozoven společného stravování otevřeného typu, inspektoři SZPI mohou vykonávat kontroly pouze ve 30 000 z nich, kde dozor provádí namísto Krajských hygienických stanic již více než 6 let.

SZPI jako jediná dozorová organizace v ČR kontroluje celé spektrum požadavků potravinového práva: (1.) hygienické požadavky – zajištění provozní hygieny (pravidelný úklid, čištění a sanitace), prevence šíření onemocnění z potravin, postupy k regulaci škůdců, (2.) mikrobiologická kontrola – přítomnost zdraví škodlivých mikroorganismů např. Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter spp., Escherichia coli, noroviry, mikrobiologická kritéria hygieny – koliformní bakterie, enterokoky, (3.) hygiena osobní – zdravotní způsobilost zaměstnanců, (4.) bezpečnost potravin – např. přepálené fritovací oleje, kontaminovaný led k přípravě nápojů, mikrobiologicky závadné zmrzliny, (5.) označování – např. alergeny, (6.) kvalita a falšování (šizení) potravin – např. záměna dražších druhů mas za levnější, vydávání rostlinných náhražek za sýr, smetanu, atd.

SZPI považuje za neudržitelné, aby 30 000 provozoven společného stravování bylo podrobováno komplexní kontrole od hygienických požadavků vč. zdravotního způsobilosti zaměstnanců, přes bezpečnost, falšování a jakost pokrmů až po označování a kontroly ve zbylých 15 000 provozovnách mimo kompetenci SZPI se zaměřovaly primárně na hygienu a ostatní aspekty potravinového práva včetně falšování zde hrály zcela okrajovou roli. To vytváří nerovné podmínky pro podnikatele a dvojí standard ochrany práv spotřebitelů.

Předmětná novela zákona o potravinách umožní inspektorům SZPI vstup i do zbývajících 15 000 provozoven, čímž dojde k logickému sjednocení kontrolních kompetencí pod jedním orgánem dozoru. To zajistí jednotnou kontrolní praxi napříč celým segmentem společného stravování otevřeného typu v ČR, a to v komplexní šíři potravinového práva včetně patřičného důrazu na problematiku falšování potravin a pokrmů. Změna zajistí i sjednocení výše pokut za jednotlivé právní kvalifikace.

Benefitovat budou jednak poctiví provozovatelé tím, že ve všech restauracích budou kontroly realizovány dle jednotných požadavků a jednak spotřebitelé tím, že ve všech restauracích bude zajištěn stejný standard bezpečnosti i jakosti pokrmů. Změnou nedojde k ohrožení zdraví spotřebitelů či k zanedbání prevence, když dozor SZPI je na prevenci zaměřen a již od svého založení SZPI tento typ dozoru vykonává v rizikových provozech, jako je výroba potravin.

Krajské hygienické stanice i nadále budou vykonávat dozor v cca 15 000 provozovnách „uzavřeného“ stravování (např. stravování ve školách, školkách, domovech důchodců, nemocnicích, na dětských táborech). Oprávnění KHS k  provádění epidemiologických šetření ve všech provozovnách potravinářských podniků (zejména výroby, maloobchod, restaurace) nebude dotčeno. SZPI s KHS v případě potřeby epidemiologického šetření plně spolupracuje a předává jí potřebné informace, případně se účastní společných kontrolních akcí.

SZPI, jako centrálně řízený úřad, provádí kontrolu požadavků potravinového práva v celé šíři napříč celou ČR na vysoké odborné úrovni, jednotně, předvídatelně a transparentně. Své výsledky systémově zveřejňuje na jednom místě – http://www.potravinynapranyri.cz/ a na přidružených účtech na sociálních sítích facebook, twitter a instragram. Tato spotřebiteli velmi oblíbená a intenzivně využívaná aplikace byla několikrát oceněna jako nejlepší veřejně prospěšná aplikace roku v prestižní anketě Křišťálová lupa – Cena českého internetu.

 

Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
18. 1. 2021

Zdroj: SZPI


Foto: Shutterstock