Bezpečnost potravin

Povodně beze ztrát

Vydáno: 19. 5. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 19. 5. 2014.

Velké deště v posledních dnech, zejména v Moravskoslezském a Zlínském kraji, sice zvedly hladiny vodních toků, ale ztráty a škody v chovech hospodářských zvířat ani v prodejnách potravin a provozovnách zacházejících s potravinami živočišného původu nebyly hlášeny.

Státní veterinární správa prostřednictvím krajských veterinárních správ monitoruje situaci a vychází z varování a z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Jakmile je hlášeno nebezpečí třetího povodňového stupně, je to pro nás signál k pohotovosti, podobně jako tomu je i u ostatních složek Integrovaného záchranného systému. Státní veterinární správa má zpracované pohotovostní plány řešící všechny krizové situace, a to včetně zmíněných povodní, počítají nejen se záplavami, ale i s přerušením elektrického proudu a řešením zajištění dojení, klimatizace, chlazení a samozřejmě také s případným svozem a likvidací uhynulých zvířat.

Ukazuje se, že po zkušenostech s povodněmi v uplynulých letech dovedou chovatelé s riziky počítat a předcházet úhynům hospodářských zvířat.

Při této příležitosti je třeba připomenout, aby chovatelé či provozovatelé nezapomínali ztráty způsobené živly hlásit, nejen z veterinárních ale i z ekonomických důvodů. Pokud dojde k úhynu zvířat, je třeba tyto kadávery (mrtvá těla) co nejdříve zlikvidovat (nahlásit asanačnímu podniku).

Doufejme, že nebudeme tak často svědky řádění živlů.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Zdroj:  SVS ČR