Bezpečnost potravin

Povinné využívání systému Traces NT pro oznamování příchodu zásilek některých dovážených komodit od 14. 12. 2019

Vydáno: 28. 8. 2019
Autor: SZPI

Upozornění SZPI pro dovozce potravin ze třetích zemí

Dne 14. 12. 2019 začnou platit nová pravidla pro dovoz potravin ze třetích zemí, neboť od tohoto dne se použije nové nařízení o úředních kontrolách, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Největší změnu pro dovozce představuje především používání systému TRACES NT pro účely informování orgánu dozoru o příchodu zásilky dle čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625.

Povinné použití systému TRACES NT se dotkne zásilek komodit, které aktuálně spadají pod režim nařízení (ES) č. 669/2009; nařízení (EU) 884/2014; nařízení (EU) 2018/1660; nařízení (EU) 2017/186 a nařízení (EU) 2015/175. Tato nařízení budou od 14. 12. 2019 zrušena a nahrazena jedním souhrnným nařízením s obdobnými pravidly (prováděcí akt zatím nebyl zveřejněn v Úředním věstníku EU).

Současný Společný vstupní doklad (SVD) se změní na Společný zdravotní vstupní doklad (SZVD) a bude se rozlišovat několik typů SZVD, dle typu dovážené komodity (rostliny, živočišné produkty, potraviny apod.). V případě dovozu potravin ze třetích zemí se použije typ označený jako SZVD-D (zkratka pro anglickou jazykovou mutaci je CHED-D). Elektronická obdoba SZVD v systému TRACES NT bude sloužit pro účely oznámení příchodu zásilky orgánu dozoru. Ze systému lze následně vygenerovat PDF, které bude vytištěno, podepsáno a tento originál SZVD bude doprovázet zásilku až do jejího místa určení. Z pohledu dovozce zůstane v podstatě zachován stávající systém kontroly, nově přibude pouze elektronický doklad v systému TRACES NT.

Do produkční verze systému TRACES NT se lze registrovat zde
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Pro účely testování lze využít testovací prostředí systému TRACES NT, které je dostupné zde
https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt/login

Upozorňujeme, že v produkční verzi systému TRACES NT aktuálně není možné vytvořit hospodářský subjekt, neboť SZPI začne se zkušebním provozem v produkčním prostředí až v posledním čtvrtletí tohoto roku. Funkčnost uživatelského účtu a naučení se vyplňování SZVD lze nejdříve otestovat v testovacím prostředí. Následně bude možné stejným způsobem vytvořit hospodářský subjekt v prostředí produkčním (v posledním čtvrtletí tohoto roku).

Manuál pro vytvoření uživatelského účtu a založení hospodářského subjektu a manuál pro administraci uživatelů v systému TRACES NT je dostupný níže. Další manuály budou postupně doplňovány.

Tento článek a ostatní články, které se týkají dovozu potravin ze třetích zemí, budou průběžně aktualizovány, jakmile budou dostupné nové informace (např. při zveřejnění nových relevantních prováděcích aktů v Úředním věstníku EU apod.)

Jakmile budou zveřejněny všechny prováděcí akty, budou zde rovněž dostupné kontakty na pracovníky, na které se budete moci obrátit v případě dotazů.

               

Přílohy

 

Zdroj: SZPI