Bezpečnost potravin

Povinné uvádění data zmrazení na mase a rybách dodávaných zpracovatelům

Vydáno: 18. 1. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Nařízení 16/2012/EU doplňuje požadavky stanovené nařízením 853/2004/ES.

Zásilky zmrazeného masa (včetně zvěře) a ryb dodávané do zpracovatelských podniků budou muset být od 1. července 2012 podle nařízení 16/2012/EU označeny datem porážky/ulovení/výlovu a případného dělení masa a datem zmrazení (jedním nebo oběma, pokud se data liší), aby podniky měly podklad pro rozhodnutí o nezávadnosti produktu.
Důvodem vydání tohoto nařízení je, že tato sféra není pokryta nařízením o označování potravin – to je určeno jen pro konečné produkty. Zkušenosti z používání nařízení 853/2004/ES o hygieně živočišných produktů ukázaly, že jsou zapotřebí podrobnější pravidla.
Pokud jsou v dodávce šarže surovin s různými daty výroby a zmrazení, uvádí se starší datum.
Forma uvádění těchto údajů není předepsaná, ale údaje musí být pro příjemce dosažitelné.

EU Food Law, 2012, č. 515, s. 5