Bezpečnost potravin

Použitelnost prediktivní mikrobiologie v praxi

Vydáno: 17. 8. 2004
Autor:

Použití modelů prediktivní (předpovědní) mikrobiologie je rychlým a finančně efektivním způsobem zjištění trvanlivosti, např. u masných výrobků. K dispozici je např. Pathogen Modelling Program, Growth Predictor nebo FORECAST.

Prediktivní mikrobiologické modely umožňují použití matematických rovnic k určení pravděpodobného růstu bakterií za různých podmínek. Jsou vytvořeny za pomoci laboratorního proměření růstových křivek v určitém souboru experimentálních podmínek a mohou být využity k předpovědi pravděpodobné odezvy v souboru jiných podmínek, než jaké byly testovány.
Příklady existujících systémů
1. „Pathogen Modelling Program“ – Eastern Regional Research Center (USDA, Pensylvanie)
2. „Growth Predictor“ – Institute of Food Research (Norwich, Vel. Brit.)
 nebo
3. „FORECAST Service” Campden & Chorleywood Food Research Association (CCFRA) (Vel. Brit.)
Pokud jde o masné výrobky, lze první dva uvedené programy použít k předpovědi růstu, přežívání a inaktivaci patogenů, jako jsou salmonella, listerie a E. coli O157.
Systém FORECAST se hodí k předpovědi stability a trvanlivosti při působení kmenů Pseudomonas, Enterobacteriaceae, mléčných bakterií nebo směsi bakterií způsobující obvykle kažení ryb nebo masných produktů.
Podrobnější informace najdete po registraci v Potravinářských aktualitách
v článku: http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=13&typ=1&val=28455&ids=418&sessionid=841EF66C-F0BF-462A-81BC-008DB7854E4C
Meat Int., 14, 2004, č. 5, s. 18-21