Bezpečnost potravin

Použitá kávová sedlina likviduje toxiny v životním prostředí

Vydáno: 25. 3. 2024
Autor: Gate2Biotech

Foto: Shutterstock

Planetární spotřeba kávy každoročně vytváří miliony tun kávové sedliny, které obvykle končí na skládkách. Představuje přitom hrozbu pro životní prostředí i místní organismy.

Dobrým řešením by bylo kávovou sedlinu smysluplně využít, například při dekontaminaci životního prostředí. Takovou technologii nabízí nedávný výzkum brazilského týmu, který vedl Osvaldo Valarini z Federal Technological University of Paraná. Navrhují využít kávovou sedlinu k výrobě účinného adsorbentu bentazonu, běžně používaného herbicidu v zemědělství, který má neurotoxické účinky.

Bentazon je selektivní herbicid, který likviduje rostliny, co nejsou schopné tuto látku metabolizovat. Lze ho bezpečně použít například pro vojtěšku, fazole, kukuřici, burské oříšky, hrášek pepř, mátu, rýži, čirok, sóju nebo pro trávníky. Bentazon se obvykle aplikuje jako postřik, kvůli likvidaci plevelů při pěstování plodin.

Valarini a spol. zjistili, že když použijí chlorid zinečnatý k aktivaci uhlíku v použité kávové sedlině, takto vytvořený aktivovaný uhlík má 70procentní účinnost při odstraňování bentazonu. Aktivovaný uhlík se také uplatnil ve vysoce citlivém testu přítomnosti znečisťujících látek ve vodě. Podle autorů studie má tato technologie potenciál přispět cirkulární ekonomice.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Více informací najdete zde

Zdroj: Gate2Biotech