Bezpečnost potravin

Potraviny získávané z GM živočichů

Vydáno: 29. 1. 2004
Autor:

Společná konzultace expertů FAO/WHO ke zhodnocení bezpečnosti potravin z GM živočichů. Je uveden souhrn z této konzultace.

Ve dnech 17.–21. listopadu 2003 se konala ve FAO společná konzultace expertů FAO/WHO týkající se zhodnocení bezpečnosti potravin získávaných z GM živočichů, včetně ryb.  Konzultace se zaměřovala na diskusi o tom, jaké postupy jsou vhodné a aplikovatelné na zhodnocení bezpečnosti potravin z GM živočichů. Experti se věnovali rovněž problematice produkce GM živočichů, ekologickým a etickým otázkám.
Souhrn z konzultace je k dispozici na internetových stránkách WHO.