Bezpečnost potravin

Potraviny na pranýři fungují 5 let, výzkum ukázal obrovskou důvěru spotřebitelů

Vydáno: 22. 8. 2017
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 8. 2017.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) spustila projekt Potraviny na pranýři (PnP) v létě roku 2012 a od té doby zde zveřejnila 3 714 šarží nevyhovujících potravin, z toho 1 558 v kategorii nebezpečné, 1 207 v kategorii falšované a 949 v kategorii nejakostní. Jedná se o první veřejnou databázi kontrolních zjištění dozorového orgánu v ČR a díky detailnosti zveřejněných informací, rychlosti a množství komunikačních kanálů jde dosud o evropsky unikátní projekt.

„Projekt za 5 let prokázal, že je při informování a ochraně zájmů spotřebitelů i férově podnikajících provozovatelů účinný. Díky této aplikaci najdou všechny důležité informace snadno a přehledně na jednom místě.“ konstatoval ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Potraviny na pranýři se staly přirozeným prvkem a stabilní součástí trhu s potravinami.“ doplnil ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Výzkum mezi 2 209 uživateli PnP potvrdil, že 99 % považuje zveřejněné informace za důvěryhodné (71 % zcela, 28 % spíše) a 99 % respondentů považuje informace z PnP za užitečné (75 % velmi, 24 % spíše).

Z výzkumu dále vyplynulo, že PnP mění nákupní chování spotřebitelů. Celkem 86 % respondentů přiznalo vliv informací z PnP při nákupu potravin a 42 % respondentů uvedlo, že PnP ovlivnil jejich výběr při návštěvě gastrozařízení.

Dle 96 % účastníků PnP zvyšují informovanost tuzemských spotřebitelů, kteří se tak mohou sami chránit před nákupem nebezpečných či nekvalitních potravin a na základě podložených informací se mohou chovat zodpovědně, např. ke svému zdraví. Celkem 95 % dotázaných tyto informace osobně pomáhají vyhnout se na trhu nekvalitním, nebezpečným nebo falšovaným potravinám a 93 % dotázaných se domnívá, že PnP zvyšují informovanost tuzemských spotřebitelů, kteří se tak mohou sami lépe chránit před návštěvou provozoven veřejného stravování se špatnou úrovní.

Podle 84% respondentů vytváří zveřejňování kontrolních výsledků účinný tlak na nepoctivé výrobce, prodejce či provozovatele veřejného stravování, aby od svého nepoctivého chování ustoupili.

Projekt PnP se z webu spuštěného v r. 2012 rozšířil na dnešních 6 komunikačních kanálů. Informace z PnP je možné odebírat i emailem prostřednictvím týdenního newsletteru. Od r. 2013 si mohli spotřebitelé nainstalovat mobilní aplikaci pro systémy Android, iOS a Windows, která mj. umožňuje posílat podněty ke kontrole přímo z provozoven a nainstalovalo si ji dosud přes 70 000 uživatelů. S cílem oslovit zejména mladé a rizikově jednající spotřebitele spustila SZPI účty na soc. sítích, kde stylistické a grafické zpracování informací vychází vstříc očekáváním této sociodemografické skupiny. Od r. 2014 mohou spotřebitelé sledovat PnP na Facebooku a Twitteru a od r. 2016 i na Instagramu.

PnP průběžně rozšiřuje i množství poskytovaných informací. V r. 2013 vznikla sekce Tematické kontroly s výsledky kontrolních akcí, které obsahují i informace o vyhovujících potravinách. Od r. 2015 v souvislosti s rozšířením kompetencí SZPI nalezli spotřebitelé na PnP i informace o uzavřených provozovnách (společné stravování, maloobchod, velkoobchod a další), k polovině letošního roku šlo o 497 provozoven uzavřených zejména pro zásadní hygienická pochybení. V loňském roce se k projektu PnP připojila i Státní veterinární správa prostřednictvím zveřejňování svých kontrolních zjištění v oblasti potravin.

Veřejnost PnP podpořila mj. řadou cen, které projekt obdržel. Zejména se jedná o cenu českého internetu Křišťálová lupa, kterou projekt v kategorii Veřejně prospěšná služba obdržel v letech 2012, 2013 a 2014. Dále v r. 2014 získal PnP ocenění Mobilní aplikace roku v kategorii Aplikace pro lepší svět. Ve všech případech o ocenění nerozhodovala porota, ale hlasování veřejnosti. Počet návštěvníků webu již přesáhnul 4 300 000.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj: SZPI