Bezpečnost potravin

Potraviny Klasa v roce 2015 téměř bez závad

Vydáno: 26. 1. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 25. 1. 2016.

Třináctým rokem uskutečňuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelnou kontrolní akci na potraviny označené národní značkou kvality KLASA. V roce 2015 inspektoři SZPI hodnotili celkem 214 šarží takto označených potravin. Výrobky KLASA musejí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající z podmínek pro používání národní známky kvality.

V rámci kontrol rozprostřených do celého loňského roku inspektoři zjistili porušení pravidel známky KLASA ve dvou případech: (1.) 100% mošt z hrušek, který obsahoval oxid siřičitý, jehož přítomnost v potravině označené 100% mošt není povolena a výrobce tak porušil evropské nařízení o potravinářských přídatných látkách a (2.) dortík s jahodovou náplní, který nebyl označen logem národní značky Klasa a nebyla tak splněna povinnost označit oceněný výrobek logem nejpozději do půl roku od udělení značky.

Kontroly jsou aktuálně nastavené tak, aby nově oceněnou potravinu SZPI zkontrolovala v řádu několika měsíců od udělení známky. Zároveň každý oceněný výrobek inspekce zkontroluje alespoň jednou za dva roky.

Výsledky kontrol jasně ukazují vysoký standard bezpečnosti, jakosti a hygieny u potravin nesoucích národní značku kvality KLASA. Výsledky minulých kontrol naleznete na webu Potraviny na pranýři.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj:  SZPI