Bezpečnost potravin

Potraviny a složky potravin získané z buněčných kultur – registrace otevřena

Vydáno: 20. 2. 2023
Autor: KM EFSA

27. vědecké kolokvium EFSA, Brusel+on-line, 11.-12. 5. 2023

Nedávný pokrok v oborech, jako je tkáňové inženýrství, buněčné kultury a syntetická biologie, otevřel cestu novým technologickým přístupům a produktům v zemědělsko-potravinářském odvětví. Mezi nimi vynikají potraviny živočišného nebo rostlinného původu získané z buněčných kultur a potravinové složky vyrobené přesnou fermentací.

V systému EU vyžadují tyto druhy výrobků povolení před uvedením na trh v rámci různých sektorových regulačních rámců zahrnujících vědecké poradenství EFSA, jako jsou nařízení o nových potravinách a nařízení o potravinářských přídatných látkách. Proto je nezbytné, aby metodiky hodnocení rizik a odborné znalosti EFSA v této oblasti držely krok s tímto technologickým vývojem.

Tímto vědeckým kolokviem by EFSA chtěl svést dohromady odborníky a stakeholdery, aby diskutovali o probíhajících trendech a výzkumu v této oblasti a o požadavcích na to, aby hodnocení rizik prováděné EFSA odpovídalo svému účelu.

Cílem kolokvia je:

  • identifikovat odvětví zemědělsko-potravinářského systému, která jsou relevantní pro potraviny a složky potravin získané z buněčných kultur;
  • zhodnotit současný stav pokud jde o relevantní koncepce, technologie a odvozené produkty;
  • diskutovat o nových bezpečnostních a metodických aspektech a jejich dopadu na přístupy EFSA k hodnocení rizik. 


Registrace

Registrace je otevřená do 30. března 2023.

Registrační formulář obsahuje také několik otázek o vašich odborných znalostech a zájmu o kolokvium, které pomohou úřadu EFSA lépe definovat obsah, který bude během akce projednáván.

Aby bylo zajištěno vyvážené zastoupení všech zainteresovaných a odborných skupin, vyhrazuje si EFSA právo prověřit registrace a vybrat účastníky pro osobní účast. Registrovaní budou po uzavření registrace informováni, zda je jejich osobní účast potvrzena.

Osobní účast je omezena na maximálně 100 účastníků, včetně přednášejících a dalších odborníků, které EFSA již určil. Další výběr zajistí dostatečné zastoupení různých odborných oblastí, jakož i zastoupení všech skupin zúčastněných stran a geografickou vyváženost.

Základní logistické informace

Zasedání se koná v Bruselu v Belgii ve dnech 11.-12. května (1,5 dne). Po potvrzení účasti obdrží účastníci vybraní k osobní účasti další podrobnosti.

Plenární zasedání budou přenášena přes internet. Odkaz ke sledování webového přenosu bude zpřístupněn blíže k události.

Akce bude probíhat v angličtině. Překlad nebude zajištěn.

Účast na akci je bezplatná. Účastníci si musí hradit cestovní náklady a náklady na ubytování, pokud je EFSA nevyzve.

Pro další informace a přímý přístup k registračnímu formuláři navštivte webové stránky EFSA.

Zdroj: EFSA