Bezpečnost potravin

Potravinové právo EU – seminář

Vydáno: 12. 11. 2004
Autor:

Ministerstvo zemědělství a Institut profesní přípravy pořádají dne 23.11. 2004 seminář Potravinové právo EU a jeho dopady na provozovatele potravinářských podniků. Seminář se koná ve velkém sále kulturního domu RUBÍN v Brně, Makovského náměstí 5.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům z řad provozovatelů potravinářských podniků aktuální informace o potravinovém právu EU a změnách národní legislativy v oblasti potravin v souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské unii. Odborným garantem semináře je Ing. Eva Přibylová, ředitelka odboru potravinářské výroby při Ministerstvu zemědělství

Budou předneseny následující příspěvky:

České potravinové právo

  • zákon o potravinách a tabákových výrobcích
  • prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví
  • veterinární legislativa

Nová potravinářská legislativa EU

  • Nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin
  • Nařízení č. 853/2004 o specifických požadavcích pro hygienu potravin
  • Nařízení č. 854/2004 o specifických požadavcích pro úřední dozor pro potraviny živočišného původu
  • Nařízení č. 882/2004 o úřední kontrole

Dopady nové potravinářské legislativy na provozovatele potravinářských podniků

Poznatky a zkušenosti při vyjednávání v rámci pracovních orgánů Rady Evropy a Evropské komise

Seminář je určen výrobcům, dovozcům a distributorům potravin

Organizační garant:
Mgr. Emílie Knotková, CSc.
Institut profesní přípravy
Slezská 7
120 56 Praha 2
tel. + fax: 227 010 513
tel.: 227 010 509
e-mail: institutpp@volny.cz