Bezpečnost potravin

Potravinové doplňky proti bolesti kloubů jsou nevhodné pro určité skupiny populace

Vydáno: 5. 6. 2019
Autor: ANSES

Doporučení francouzského úřadu ANSES

Ve Francii významně vzrostlo používání potravinových doplňků obsahujících glukosamin a/nebo chondroitin sulfát, které by měly přispívat ke zdraví kloubů. Nežádoucí účinky potenciálně spojené s konzumací těchto potravinových doplňků byly identifikovány systémem nutrivigilance úřadu ANSES. Vědečtí experti úřadu ANSES provedli posouzení potenciálních rizik spojených s užíváním těchto přípravků. Výsledkem je doporučení pro určité skupiny populace vyhnout se konzumaci potravinových doplňků na bázi glukosaminu a/nebo chondroitin sulfátu.

Glukosamin a chondroitin sulfát jsou molekuly přirozeně se vyskytující v pojivových a chrupavkových tkáních našeho těla a zajišťují mimo jiné strukturu a pružnost chrupavky, šlach a kůže. Tyto dvě sloučeniny jsou prodávány ve většině evropských zemí jako léky a potravinové doplňky. Ve Francii je na trhu mnoho potravinových doplňků obsahujících glukosamin a/nebo chondroitin sulfát, na kterých je uvedeno, že přispívají ke zdraví kloubů.

Hlášené nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky související s konzumací těchto potravinových doplňků byly oznámeny ANSES v rámci systému nutrivigilance. Hlášené účinky jsou velmi rozdílné: trávicí potíže, bolesti břicha, kožní vyrážky, svědění, hepatitida nebo purpura (léze způsobené krvácením do kůže).

Úřad ANSES provedl expertní posouzení ke zjištění potenciálních rizik spojených s konzumací potravinových doplňků obsahujících glukosamin a/nebo chondroitin sulfát na základě hlášení nežádoucích účinků, přijatých systémem nutrivigilance. Odborníci úřadu ANSES přezkoumali také hlášení z jiných zemí (ze zemí Evropy, z Kanady a Spojených států) a provedli důkladnou analýzu vědecké literatury.

Identifikované rizikové skupiny
Díky vědeckému hodnocení byly identifikovány specifické skupiny populace, u kterých konzumace doplňků stravy obsahujících glukosamin nebo chondroitin sulfát představuje riziko.

Skupiny obyvatel, které by neměly konzumovat tyto doplňky stravy:
• Diabetičtí nebo pre-diabetičtí jedinci, stejně jako pacienti, kteří jsou astmatičtí nebo jsou léčeni antagonisty vitaminu K.
• Lidé s potravinovou alergií na korýše nebo hmyz (to se týká pouze doplňků stravy na bázi glukosaminu).
• Lidé s dietou omezující sodík, draslík nebo vápník, protože tyto doplňky mohou být důležitým zdrojem těchto prvků.
• Těhotné nebo kojící ženy, stejně jako děti, vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti těchto přípravků.

ANSES také doporučuje, aby výrobci lépe informovali spotřebitele o rizicích spojených s konzumací těchto doplňků stravy pro specifické skupiny osob.

ANSES se domnívá, že je nezbytné, aby maximální povolené denní dávky glukosaminu a chondroitin sulfátu v potravinových doplňcích byly standardizovány na evropské úrovni na základě údajů o bezpečnosti těchto dvou sloučenin, pořízených z rozsáhlých studií (takovéto studie v současnosti nejsou k dispozici).

ANSES opakuje obecná doporučení týkající se spotřeby doplňků stravy a hlášení nežádoucích účinků:

Doporučení pro spotřebitele:
• Při konzumaci potravinových doplňků se poraďte s lékařem;
• Vyhněte se vícenásobnému příjmu účinné složky z několika zdrojů (potravinové doplňky, léky atd.);
• Vyvarujte se současné konzumace několika různých potravinových doplňků;
• Dávejte přednost konzumaci potravinových doplňků s jednoduchým složením;
• Upřednostňujte místa prodeje doplňků, které jsou sledovány veřejnými orgány;
• Informujte svého lékaře nebo lékárníka o své konzumaci potravinových doplňků.

Doporučení pro zdravotníky:
• Ptejte se pacientů na jejich konzumaci potravinových doplňků, zejména pokud jsou zjištěny biologické abnormality nebo klinické projevy neurčeného původu.
• Nahlaste do systému nutrivigilance všechny nežádoucí účinky, které mohou souviset s konzumací doplňků stravy, jichž jste si vědomi.

Doporučení pro výrobce potravinových doplňků:
• Nahlaste do systému nutrivigilance všechny nežádoucí účinky, které mohou souviset s konzumací doplňků stravy, jichž jste si vědomi. 

 

 

Zdroj: ANSES (Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost)

 

ANSES spravuje systém nutrivigilance, který byl zřízený v roce 2009 za účelem sledování nežádoucích účinků souvisejících s konzumací doplňků stravy a jiných potravinářských výrobků, jako jsou obohacené potraviny a nápoje. Tento systém umožňuje identifikovat a sbírat nežádoucí účinky hlášené zdravotníky a přispívat tak ke zvýšení bezpečnosti spotřebitelů.