Bezpečnost potravin

Potravinová alergie – prediktivní testování potravin nového typu

Vydáno: 30. 8. 2002
Autor:

on-line databáze alergenů, bioinformatika, modelování, Velká Británie

Existují dva přístupy k vyšetřování alergenity potravin. Prvním je bioinformatika: kompilace databází obsahujících informace o bílkovinných sekvencích u identifikovaných alergenů a jejich epitopů. Seřazování sekvencí umožňuje vytvářet fylogenetické stromy a určovat shodné sekvence, které se podílejí na vazbě IgE. Toto lze rozšířit na trojrozměrné modelování proteinů. Tím se usnadňuje identifikace terciálních struktur a posttranslačních modifikací (např. glykosylace), které mohou rovněž přispět k alergenním vlastnostem molekuly.
Druhý přístup spočívá ve využití řady komplementárních experimentálních systémů vhodných pro testování nálezů z modelování a pro stanovení stability epitopů, křížové reaktivity alergenu a křížových vazeb. Patří sem analýzy na úrovni buňky, modely simulující trávení a vhodné modely živočichů.

Ministerstvo pro zemědělství, rybářství a potraviny/Úřad pro potravinové standardy (MAFF/FSA) ve Velké Británii financovalo vytvoření on-line databáze alergenů, která je k dispozici na internetové adrese:
www.csl.gov.uk/allergen
Uvedenou databázi kompilovali pracovníci Centrální vědecké laboratoře (Central Science Laboratory).
Food Additives and Contaminants, 18, 2001, č. 12, s. 1099–1107