Bezpečnost potravin

Potravinárstvo 4/2012

Vydáno: 11. 1. 2013
Autor: berankova1

Vědecký časopis pro potravinářství v elektronické formě.

Potravinárstvo, 6.ročník, 4/2012 (pdf, 10,3 MB)

Obsah:
HISTOLOGICAL CHANGES IN POECILIA RETICULATA AFTER INTERACTION OF IONIZING RADIATION AND ZINC SULFID (Histologické změny u Poecilia reticulata (Živorodka duhová, Paví očko) po interakci s ionizujícím zářením a sulfidem zinečnatým)   Viera Almasiova, Andrej Renčko, Katarína Holovská, Michaela Špalková
QUANTIFICATION OF GENETICALLY MODIFIED MAIZE MON 810 IN PROCESSED FOODS (Určení množství geneticky modifikované kukuřice MON 810 ve zpracovaných potravinách)   Eva Bergerová, Zuzana Godálová, Peter Siekel
EFFECTIVE ANTIOXIDANT PHENOLIC COMPOUNDS IN SELECTED VARIETIES OF APPLES (Efektivní antioxidant fenolické sloučeniny ve vybraných odrůdách jablek)  Dominika Bončíková,     Tomáš Tóth, Ján Tomáš, Dalaram Suleiman, Juraj Tóth, Marek Slávik
‚OBWARZANEK KRAKOWSKI‘ AS A TRADITIONAL FOOD (‚OBWARZANEK KRAKOWSKI‘ jako tradiční jídlo)   Dorota Gałkowska, Joanna Sobolewska-Zielińska
THE CADMIUM INTAKE OF SELECTED LEGUMES IN MODEL CONDITIONS (Příjem kadmia vybranými luštěninami za modelových podmínek)   Ľuboš Harangozo, Radovan Stanovič, Július Árvay, Pavol Trebichalský
EFFECT OF NITROGEN APPLICATION ON SELECTED NUTRITIONAL COMPONENTS OF POTATO TUBERS (Efekt aplikace dusíku na vybrané výživové složky bramborových hlíz)  Diana Hrabovská, Janette Musilová, Judita Bystrická, Ján Tomáš, Daniel Bajčan
INFLUENCE OF MEAT MATURATION TO THE PRESENCE OF COLIFORM BACTERIA (Vliv zrání masa na  přítomnost  koliformních bakterií)   Simona Kunová, Klára Vavrišínová, Miroslava Kačániová, Juraj Čuboň, Dagmar Kozelová, Ľubomír Lopašovský
APPLICATION OF NISIN INTO SLOVAK FERMENTED SALAMI PÚCHOV (Aplikace nisinu do slovenského fermentovaného salámu Púchov)   Andrea Laukova, Peter Turek
INFLUENCE OF LIFETIME EXPOSURE OF SUBLETHAL DOSES OF CADMIUM TO SELECTED PARAMETERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM (Vliv doby expozice subletálních dávek kadmia na vybrané parametry  uhlohydrátového metabolismu)   Agnesa Lukačínová, Jaroslava Nováková, Eva Lovásová, Iveta Cimboláková, František Ništiar
MICROBIAL STATUS AND QUALITY OF RABBIT MEAT AFTER RABBITS FEED SUPPLEMENTATION WITH PHYTO-ADDITIVES (Mikrobiální status a kvalita králičího masa po suplementaci králičího krmiva fyto-aditivami)   Monika Pogány Simonová, Andrea Lauková, Ľubica Chrastinová, Renáta Szabóová, Viola Strompfová
COMPARISON OF THE QUALITY OF VEGETABLE OILS DESIGNED FOR THE FRYING FOOD (Srovnání kvality rostlinných olejů určených na smažení jídla)
Lucia Zeleňáková, Silvia Pastyriková, Radoslav Židek, Ladislav Mura
EFFECT OF SELECTED FEED ADDITIVES ON INTERNAL QUALITY PARAMETERS OF TABLE EGGS
Henrieta Arpášová, Miroslava Kačániová, Peter Haščík, Veronika Šidlová
XENOBIOTICS AND BIOGENIC ELEMENTS IN RAW COW’S MILK (Xenobiotika a biogenní prvky v nezpracovaném kravském mléce)   Anetta Lukáčová, Dominika Gajdošová, Peter Massányi, Jozef Golian, Agnieszka Greń
DEVELOPMENT OF MILK CONSUMPTION AND MARKETING ANALYSIS OF ITS DEMAND (Vývoj spotřeby mléka a tržní analýza jeho poptávky)
  Ľubica Kubicová, Marta Habánová

Zdroj:   http://www.potravinarstvo.com/