Bezpečnost potravin

Potravinářský zpravodaj 8 / 2004

Vydáno: 10. 9. 2004
Autor:

List potravinářské komory České republiky

Výběr článků:  Kontroly zpracovatelů mají smysl a budou pokračovat
                       Inspekce upozorňuje: všichni prodejci volně rostoucích hub musejí
                       mít osvědčení o jejich znalosti
                       Třetina vzorků ovoce a zeleniny letos při kontrole SZPI neobstála
                       Jak se změnila Klasa
                       Mlékárna Kunín vyváží do Německa
                       České maso je v pořádku
                       Pivovary rozšiřují informovanost podporující umírněnou konzumaci
                       piva
                       Co přináší nová legislativa v oblasti balených vod
                       Svaz výrobců nealkoholických nápojů v r. 2004
                       Dezinsekce a deratizace v potravinářských provozech – I
                       Zajímavosti 
Více informací:  zde