Bezpečnost potravin

Potravinářský úterek: Výsledky kontrolní činnosti SZPI za rok 2023

Vydáno: 18. 4. 2024
Autor: ÚZEI

Foto: SZPI

Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 30. 4. 2024 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma:

Výsledky kontrolní činnosti SZPI za rok 2023

Přednášející
Ing. Petr Cuhra
ředitel inspektorátu SZPI, Praha

ABSTRAKT

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2023 celkem 46 589 kontrolních vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů a kromě toho provedla 2 215 úkonů předcházejících kontrole. Z uvedeného počtu kontrol vykonali inspektoři SZPI 29 665 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 12 973 vstupů do provozoven společného stravování, 5 181 vstupů ve výrobě potravin, 3 659 kontrol ve velkoskladech a 889 v prvovýrobě.

V loňském roce SZPI odebrala do laboratoře celkem 9 471 vzorků, z nichž bylo 792 nevyhovujících. 8 407 vzorků bylo hodnoceno na místě, přičemž z nich nevyhovělo 3 530 vzorků.

V loňském roce Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 14 988 kontrol. SZPI zjistila porušení právních předpisů u 3 804, tj. u více než 25 % kontrol. O téměř 100 % na 1 721 se oproti roku 2022 zvýšil počet kontrol internetového prodeje, přičemž 497 z těchto kontrol (tj. 29 %) bylo s nevyhovujícím zjištěním.

V roce 2023 bylo ukončeno 2 985 správních řízení za nedodržení potravinového práva ze strany provozovatelů, kterým SZPI pravomocně uložila pokuty v celkové výši 121 152 000,- Kč, přičemž inspektorát v Praze uložil z této částky 42 923 000,- Kč.

Účast na přednášce je bezplatná a bez předchozí registrace.

Zdroj: ÚZEI