Bezpečnost potravin

Potravinářský úterek: Výsledky a aktuální problematika kontrol SZPI provedených v roce 2022

Vydáno: 14. 4. 2023
Autor: ÚZEI

Foto: Shutterstock

Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 25. dubna 2023 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma „Výsledky a aktuální problematika kontrol SZPI provedených v roce 2022. Přednášejícím je ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Ing. Martin Klanica.

Abstrakt
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen SZPI) je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin ve všech článcích potravinového řetězce, od prvovýroby, výroby, dovozu, přes sklady a maloobchodní prodejny až po provozovny společného stravování, včetně kontrol reklamy nebo e-commerce.

V roce 2022 provedla SZPI necelých 49 000 kontrolních vstupů, při nichž bylo odebráno více než 12 500 vzorků, z čehož byla cca čtvrtina nevyhovujících. Pravomocně ukončeno bylo přes 3 000 správních řízení a byly uloženy pokuty v celkové výši 110 mil. Kč.

Novela zákona o SZPI nově umožňuje uložení opatření, kterým je tzv. „blokace“ webových stránek nabízejících nebezpečné potraviny, nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy. Od října 2022 SZPI kontroluje dovoz ekologické produkce, a to na základě novely zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, a od května 2022 provádí SZPI i kontrolu tzv. „dvojí kvality potravin“. Na webových stránkách Potraviny na pranýři SZPI pravidelně zveřejňuje nevyhovující šarže potravin.


Zdroj: ÚZEI