Bezpečnost potravin

Potravinářský úterek: Světové mlékárenství v letech 2022 – 2023

Vydáno: 22. 1. 2024
Autor: ÚZEI

Foto: Shutterstock

Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 30. 1. 2024 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma:

„Světové mlékárenství v letech 2022 – 2023″

Přednášející: Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský z.s.

ABSTRAKT
Rok 2022 byl obdobím geopolitických otřesů, ve kterém došlo k narušení globální ekonomiky provázené nárůstem rekordní inflace a prudce rostoucími cenami surovin a v podstatě všech ostatních nákladů, což se nevyhnulo ani mlékárenství. V prvovýrobě došlo k dalšímu zpomalení růstu světové výroby mléka (pouze +1,1 %), ke snížení celkové produkce mléčných výrobků a ve většině výrobkových kategorií byl zaznamenán nižší růst oproti dlouhodobému trendu. Celosvětová spotřeba mléka zůstala relativně nezměněna a s výší 117,7 kg v hodnotě mléčného ekvivalentu stagnovala poprvé od roku 2016. I přes ekonomickou složitost roku 2022 lze konstatovat, že celosvětová poptávka po mléčných výrobcích zůstala poměrně stabilní, i když s nižšími dovozně-vývozními toky než v roce 2021. Přednáška naznačí odlišný vývoj pro rok 2023, ve kterém se odhaduje opětovné oživení výroby mléka, ale také spotřebitelské poptávky v návaznosti na pozvolný pokles inflace.
Ve druhé části se přednášející zaměří na identifikaci globálních marketingových trendů, které vyplynuly z obšírného průzkumu realizovaného ve 22 zemích světa.

Účast na přednášce je bezplatná a bez předchozí registrace.

Zdroj: ÚZEI