Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Potravinářská komora ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR potvrdily spolupráci v oblasti zdravého životního stylu do kategorie

Aktuality > Aktuality

Potravinářská komora ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR potvrdily spolupráci v oblasti zdravého životního stylu

Vydáno: 26.8.2022
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zdravotnictví
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví a Potravinářské komory ČR

Potravinářská komora ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR potvrdily spolupráci v oblasti zdravého životního stylu podpisem Deklarace ke zdravému životnímu stylu

V rámci zahajovacího dne mezinárodního agrosalonu Země živitelka byla podepsána Deklarace ke zdravému životnímu stylu mezi Potravinářskou komorou České republiky (PK ČR) a Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Deklaraci podepsala prezidentka PK ČR Dana Večeřová a náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová. Součástí Deklarace je Deset pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu, které se stále vyvíjejí. Cílem Deklarace je odborná spolupráce mezi průmyslem, státní správou a současně výrobci potravin v rámci konkrétních dobrovolných závazků.

Podpis Deklarace ke zdravému životnímu styluZdravotní  stav  české populace  není  dobrý.
Z dlouhodobého hlediska jsou hlavními důvody špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu a stres. Spotřebitelé se velmi často potýkají s obezitou a dalšími civilizačními chorobami. Podle Eurostatu se v Česku délka zdravého dožití za posledních 50 let takřka nezměnila, spíše stagnuje.

„Mezi rizikové chování patří zvýšená konzumace alkoholu, kouření, nesprávné stravovací návyky a zanedbávání primární prevence. Ukazuje se, že nesprávné stravovací návyky jsou jednou z příčin více než čtvrtiny všech úmrtí v České republice a potřebu změny stravovacích návyků si uvědomuje stále více Čechů, “ zdůraznila hlavní hygienička Pavla Svrčinová. „Jsem proto velmi ráda, že můžeme takto spolupracovat s potravinářským průmyslem a pozitivně ovlivnit zdravotní stav české populace,“ doplnila.

„Je nutné výrazně posílit zodpovědnost za vlastní zdraví u každého z nás. Všichni musíme věnovat dostatek pozornosti vzdělávání široké veřejnosti, včetně té odborné o správných stravovacích návycích a motivovat je k aktivnímu životnímu stylu. Podporuji a propaguji zodpovědný přístup jedince a potravinářského průmyslu, kdy dochází k aktivní ochraně zdraví a péče o životní styl, a to například ve formě absolvování preventivních prohlídek či konzumování kvalitních potravin,“ doplnila hlavní hygienička.

„Potravinářská komora ČR realizuje mnoho aktivit a projektů, které pomáhají spotřebitelům více se orientovat ve správném životním stylu a výběru potravin. PK ČR pomáhá výrobcům zlepšovat složení potravin a jejich označování na obalech, formuluje dobrovolné závazky potravinářů, podporuje inovace a reformulace potravin formou soutěží, vydává publikace a organizuje semináře pro širokou laickou veřejnost a další,“ vysvětluje prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

„Snažíme se edukovat i dětskou populaci formou projektu V rytmu zdraví, který mohou učitelé zapojit do své výuky na základních školách. Naší ambicí je tento projekt rozšířit,“ doplnila Hana Langrová, předsedkyně Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny a Potravinářské komoře ČR.

Deklarace ke zdravému životnímu stylu je závazkem potravinářského průmyslu vyvíjet aktivity v jednotlivých bodech Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu. Tyto aktivity budeme průběžně doplňovat, aktualizovat a vyhodnocovat a výsledky sdílet s resortem Ministerstva zdravotnictví ČR, médii a odbornou i laickou veřejností. Výsledky za minulé období jsou velmi slibné, například výrobci minerálních vod snížili obsah cukru v nápojích o bezmála 10 %, v masném průmyslu došlo a stále dochází ke snižování obsahu soli v masných výrobcích a uzeninách a obecně dochází ke zlepšování výživové hodnoty jednotlivých potravin.

Podepsaná Deklarace ke zdravému životnímu stylu rozvíjí původní deklaraci, podepsanou v lednu 2018 a navazuje tak na strategii Zdraví 2030, která vychází z dříve formulovaných strategických úkolů dokumentu Zdraví 2020.

Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021