Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce zveřejňuje úplnou Zprávu o činnosti za rok 2018

Vydáno: 13. 6. 2019
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 12. 6. 2019

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na svém webu aktuálně uveřejňuje úplnou Zprávu o činnosti za rok 2018 v elektronické podobě, která je k dispozici široké veřejnosti, spotřebitelům, provozovatelům potravinářským provozů i zástupcům médií. Dílčí informace ze Zprávy inspekce přednesla a uveřejnila na tiskové konferenci Ministerstva zemědělství a SZPI v Praze dne 27. 3. 2019.

Výsledky kontrolní činnosti za rok 2018 potvrzují, že nejvíce pochybení z celkového množství hodnocených šarží se vyskytuje u potravin dovážených ze třetích zemí (25,1%), dále u potravin výrobců ze zemí EU (16,9%) a nejnižší míru pochybení představují potraviny z tuzemské produkce, u 13% z hodnocených šarží. Tento trend se v posledních letech opakuje a i loňské výsledky ukázaly, že nejvyšší míru spolehlivosti vykazují právě produkty tuzemských výrobců.

SZPI uskutečnila v roce 2018 celkem 43 401 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 25 067 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 14 290 vstupů do provozoven společného stravování, 5 868 vstupů ve výrobě potravin, 1 876 kontrol ve velkoskladech, 599 v prvovýrobě, 1 041 v ostatních místech (např. při přepravě, celních skladech apod.).

V rámci těchto kontrol zjistili inspektoři celkem 3 514 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků.

Mezi nejproblematičtější komodity z hlediska kontrolních výsledků patřil med (46,3% nevyhovujících šarží z hodnocených), masné výrobky (19%), víno (23,9%), čerstvé ovoce (16,9%), mléčné výrobky (18,3%), skořápkové plody (28,2%) a doplňky stravy (14%).

Další informace týkající se například správních řízení, celkové výše uložených pokut a dalších podrobných statistických údajů se dočtete ve Zprávě o činnosti za rok 2018, která je uveřejněna a ke stažení na webových stránkách inspekce.

 

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace+420 542 426 613

Zdroj: SZPI