Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce zjistila přes 1,6 tuny čerstvých potravin z Kambodže a Thajska s nadlimitním obsahem pesticidů

Vydáno: 27. 10. 2021
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci cílené kontrolní akce zaměřené na bezpečnost potravin z dovozu zjistila devět nevyhovujících šarží čerstvých potravin o celkové hmotnosti přes 1,6 tuny původem z Kambodže a Thajska. Kontroly byly provedeny ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně.

Důvodem nevyhovění bylo překročení maximálního povoleného limitu pro přítomnost reziduí pesticidů. V některých případech naměřené hodnoty překročily o více než řád limit stanovený právním předpisem. U jednotlivých šarží rozbor v národní referenční laboratoři na SZPI potvrdil nadlimitní přítomnost u 1–8 reziduí pesticidů.

Jedná se o následující potraviny:

RED CHILLI, Lot No. C074, velikost šarže: 130 kg, nevyhovující parametry: benzalkonium chlorid (zjištěno: 0,28 mg/kg, limit: 0,1 mg/kg), fenpropathrin (zjištěno: 0,14 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), triazophos (zjištěno: 0,14 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: TM FOODS s.r.o.

Sweet Basil, LOT: SHP0282A, velikost šarže: 168,2 kg, nevyhovující parametry: chlorfenapyr (zjištěno: 0,42 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg), chlorothalonil (zjištěno: 2,2 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg), lufenuron (zjištěno 0,064 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), methomyl (zjištěno: 0,066 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: Veggie Fruit s.r.o.

Chilli papričky červené, Lot: SHP0282A, velikost šarže: 98 kg, nevyhovující parametry: hexaconazole (zjištěno 0,057 mg/kg, limit 0,01 mg/kg), chlorpyrifos (zjištěno: 0,039 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), , profenofos (zjištěno: 0,029 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), propiconazol (zjištěno 0,040 mg/kg, limit 0,01 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: VEGGIE FRUIT s.r.o.

SWEET BASIL, Lot No. C 076, velikost šarže: 290 kg, nevyhovující parametry: carbendazim a benomyl (zjištěno 2,7 mg/kg, limit 0,1 mg/kg), methomyl (zjištěno: 0,44 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: TM FOODS s.r.o.

SMALL RED CHILLI, Lot. C076, velikost šarže: 140 kg, nevyhovující parametry: chlorfenapyr (zjištěno: 0,37 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), prochloraz (zjištěno: 0,33 mg/kg, limit: 0,03 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: TM FOODS s.r.o.

Chilli Red Small, LOT: SHP 284A, velikost šarže: 499,8 kg, nevyhovující parametry: acephate (zjištěno: 0,025 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), chlorfenapyr (zjištěno: 0,059 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), famoxadon (zjištěno: 0,027 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), prochloraz (zjištěno: 0,20 mg/kg, limit: 0,03 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: Veggie Fruit s.r.o.

Petržel PARSLEY, Lot: SHP0284A, velikost šarže: 159,5 kg, nevyhovující parametry: buprofezin (zjištěno: 0,28 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg), chlorfenapyr (zjištěno: 0,099 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg), fenpropathrin (zjištěno: 2,0 mg/kg, limit: 0,01 mg/kg), profenofos (zjištěno: 0,84 mg/kg, limit: 0,05 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: Veggie Fruit s.r.o.

CORIANDER, Lot No. C076, velikost šarže: 115 kg, nevyhovující parametr: chlorfenapyr (zjištěno: 1,0 mg/kg, limit: 0,02 mg/kg). Země původu: Kambodža. Dovozce: TM FOODS s.r.o.

CORIANDER, Lot Nr. 1055-040, velikost šarže: 33 kg, nevyhovující parametry: acetochlor (zjištěno 0,058 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), chlorfenapyr (zjištěno 0,081 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), chlorpyrifos (zjištěno 0,61 mg/kg, limit 0,01 mg/kg), dinotefuran (zjištěno 0,12 mg/kg, limit 0,01 mg/kg), flusilazol (zjištěno 0,61 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), propiconazol (zjištěno 19 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), triadimefon (zjištěno 0,12 mg/kg, limit 0,02 mg/kg), triadimenol zjištěno 0,52 mg/kg, limit 0,02 mg/kg). Země původu: Thajsko. Dovozce: Tao export&import s.r.o.

S kontrolovanými osobami SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj: SZPI