Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce zjistila opět polská jablka s pesticidy

Vydáno: 21. 6. 2018
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 21. 6. 2018.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tržní síti další případ jablek z Polska s nadlimitním obsahem pesticidů. V letošním roce se jedná již o celkově čtvrtý případ zjištění tohoto druhu u jablek polského původu.

Výsledky z akreditované laboratoře SZPI potvrdily nadlimitní přítomnost pesticidu chlorpyrifos v šarži nebalených jablek odrůdy Gala, označení šarže V805223456, země původu: Polsko, kterou inspektoři odebrali u prodejce AHOLD Czech Republic, a.s., Přemyslovců 1, Nový Jičín.

Jablka obsahovala rezidua pesticidu chlorpyrifos v množství 0,20 mg/kg, což je dvacetinásobek maximálního povoleného limitu, který dle předpisů činí 0,01 mg/kg.

Dodavatelem jablek do ČR byla společnost Bakker s.r.o., Měchnov 33, Divišov.

SZPI s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty. O předešlých případech inspekce informovala v tiskové zprávě z 23. 2. 2018 15. 1. 2018 5. 1. 2018 a v tiskové zprávě z 30. 11. 2017.

 

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace,tel.: + 420 542 426 613

Zdroj: SZPI