Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce zjistila lepek v „bezlepkových“ pokrmech v restauracích

Vydáno: 24. 1. 2022
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila kontrolní akci se zaměřením na potraviny a pokrmy označené „bez lepku“ a „nízký obsah lepku“. Inspektoři odebrali k analýze v akreditované laboratoři SZPI celkem 35 vzorků potravin, z toho 21 vzorků balených potravin,   7 vzorků nebalených potravin a 7 vzorků pokrmů. Odběr vzorků inspektoři uskutečnili ve velkoskladech, maloobchodní síti a v restauracích.

Označení „bez lepku“ může provozovatel použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina nebo pokrm nabízený spotřebiteli více než 20 mg/kg lepku. U potravin nebo pokrmů označených údajem „nízký obsah lepku“ je hraniční hodnota přítomnosti lepku stanovena na 100 mg/kg.

Nevyhovující parametry analýza potvrdila u dvou vzorků:

  • Pokrm Fazolky s panýrem ve smetanové omáčce, místo odběru: Ladislav Paldus, „Vege bistro“ V Šipce 683/10, 301 00 Plzeň. Pokrm byl označen údajem „bezlepek“, laboratorní rozbor ale prokázal v pokrmu přítomnost lepku v hodnotě 70,9 mg/kg. Množství lepku tak několikanásobně překročilo maximální povolené množství pro potraviny označené „bez lepku“.
  • Pokrm BEJKN & ČÍZ v bezlepkovém pečivu, místo odběru: UScatering s.r.o., „BEJZMENT“, Na bělidle 309/31, 150 00 Praha. Pokrm uveden v sekci „Jsi celiak? Dej si burger nebo sendvič do bezlepkového pečiva“. Laboratorní rozbor ale prokázal v pokrmu přítomnost lepku v hodnotě 36,1 mg/kg a v samostatně hodnoceném vzorku bezlepkového pečiva dokonce v hodnotě 105 mg/kg. Množství lepku tak několikanásobně překročilo maximální povolené množství pro potraviny označené „bez lepku“.

 

Přehled všech nevyhovujících i vyhovujících vzorků potravin hodnocených v rámci uvedené kontrolní akce je k dispozici na webu Potraviny na pranýři, kam SZPI vkládá svá kontrolní zjištění, v sekci Tematické kontroly .

S kontrolovanými osobami Potravinářská inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
 
Zdroj: SZPI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrace: Grifart