Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce zjistila další případy klamání o obsahu masa u masných konzerv

Vydáno: 8. 4. 2019
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 8. 4. 2019.

Tři případy klamání spotřebitelů o obsahu masa u konzerv polského původu zjistili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) při kontrole maloobchodních provozoven v Praze, Ostravě a Náchodě. Jednalo se o:

Dušené hovězí maso, datum minimální trvanlivosti do 09/2020, šarže L33002, výrobce neuveden, původ: Polsko. Na obalu byl deklarován obsah hovězího masa 65%, analýza však prokázala přítomnost masa v množství 56 %. Inspektoři vzorek odebrali v provozovně ADL Finance s.r.o., Sluneční náměstí 2567/7, Praha 158 00.

Chalupářské hovězí maso Delux, datum minimální trvanlivosti do 12/01/2021, šarže 12 01 2021, výrobce neuveden, původ: Polsko. Na obalu konzervy výrobce deklaroval 80 g masa na 100 g výrobku, ale laboratorní analýza prokázala přítomnost 66,5 g/100 g. Vzorek inspektoři odebrali v provozovně MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Místecká /280, Ostrava 720 00.

Nasze Smaki Miesiwo w sosie wlasnym, Vepřové maso ve vlastní šťávě, sterilovaná konzerva, datum minimální trvanlivosti 14. 11. 2020, šarže L 14857, výrobce Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Zniwna 5, 62-025 Kostrzyn przez Pamapol S.A., ul. Wielunska 2, 97-438 Rusiec, Polsko, původ: Polsko. Na obale výrobku byl deklarován obsah vepřového masa 83,8 % a vepřového boku 5,5%, což představovalo celkem 89,3% masa a rozborem bylo zjištěno pouze 75% masa. Prodejcem potraviny byla společnost Anna Magdalena Brzozowska, Čechova 408, Náchod 547 01.

Inspekce prvním dvěma uvedeným kontrolovaným osobám uložila, aby předmětné šarže stáhla z tržní sítě, v případě provozovny v Náchodě již byla potravina vyprodána.

S kontrolovanými osobami inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Vzhledem k opakovaným zjištěním falšování u tohoto druhu komodity bude inspekce i nadále pokračovat v kontrolách s nesníženou intenzitou.

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal, referent mediální komunikace, +420 542 426 613


Zdroj: SZPI