Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce zakázala nebezpečný špenát s tropanovými alkaloidy

Vydáno: 19. 5. 2021
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před nebezpečnou potravinou v tržní síti: Hluboce zmrazený špenátový protlak 450 g, výrobce: EQUUS a.s., závod Vinica, Cesta slobody 771, 991 28 Vinica, vyrobeno pro: EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, Slovensko.

V rámci notifikace prostřednictvím evropského systému rychlého varování pro potraviny RASFF, které ze Slovenska obdrželo národní kontaktní místo systému na SZPI, se podezření na přítomnost tropanových alkaloidů vztahuje na následující šarže potraviny:

Hluboce zmrazený špenátový protlak 450 g, DMT: 9.5.2023, L3857,

Hluboce zmrazený špenátový protlak 450 g, DMT: 9.5.2023, L1257,

Hluboce zmrazený špenátový protlak 450 g, DMT: 10.5.2023, L2457,

Hluboce zmrazený špenátový protlak 450 g, DMT: 10.5.2023, L2957,

Hluboce zmrazený špenátový protlak 450 g, DMT: 10.5.2023, L3857,

Hluboce zmrazený špenátový protlak 450 g, DMT: 11.5.2023, L1457,

Hluboce zmrazený špenátový protlak 450 g, DMT: 12.5.2023, L3457.

Laboratorní rozbor v předmětné potravině prokázal přítomnost tropanových alkaloidů několikasetnásobně překračující bezpečné množství pro konzumaci dospělým člověkem. Konzumace tak představuje významné riziko vzniku nežádoucích farmakologických účinků na lidský organismus, potravina byla vyhodnocena jako velmi nebezpečná potravina podle čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 178/2002 a SZPI nařídila její neprodlené stažení z tržní sítě.

Distributorem potraviny v ČR je společnost EISBERG, a.s., která zahájila stahování výrobku z trhu vlastním opatřením. Dle dosavadního zjištění byly potraviny uváděny do oběhu sítí prodejen COOP a Billa.

SZPI důrazně varuje všechny spotřebitele před konzumací uvedených šarží potraviny, které mohou mít – vzhledem k dlouhé době úchovy – stále doma.

Tropanové alkaloidy se řadí mezi prudké jedy a vyskytují se v rostlinách řádu lilkovitých, ke kterým náleží např. durman obecný, rulík zlomocný atd.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
Zdroj: SZPI