Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce zakázala 300 kg zeleného čaje s 5x překročeným limitem pro insekticid permethrin

Vydáno: 23. 11. 2020
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných preventivních kontrol přítomnosti pesticidů v potravinách zjistila nevyhovující šarži čaje pravého, zeleného THA’I NGUYEN TEA SPECIAL (č.340), s označením data minimální trvanlivosti: 06-2022, výrobce: HANG – KHANG TEA COMPANY, THAI NGUYEN, Vietnam, země původu: Vietnam.

Širokospektrální laboratorní rozbor v potravině potvrdil přítomnost insekticidu permethrin v množství 0,58 miligramů na kilogram (mg/kg), přestože pro tuto látku právní předpisy stanovují maximální přípustné množství na 0,1 mg/kg. Provozovatel tak porušil požadavky Nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách.

Inspektoři SZPI odebrali vzorek předmětné potraviny ve skladu společnosti AMANA s.r.o. v Praze. Inspektoři kontrolované osobě nařídili, aby nevyhovující šarži čaje neprodleně stáhl z tržní sítě a informoval své odběratele. Dle předložené dokumentace a sdělení kontrolované osoby velikost závadné šarže představovala 300 kg.

S kontrolovanou osobou SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.

 

Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí

Zdroj: SZPI