Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce vydala opatření obecné povahy zakazující uvádět do oběhu potraviny s látkami HHC, HHC-acetát, HHC-O nebo THCP

Vydáno: 6. 3. 2024
Autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, dne 6. 3. 2024 vydala opatření obecné povahy, kterým zakazuje všem provozovatelům potravinářských podniků (zejména výrobcům a prodejcům) v České republice uvádět na trh veškeré potraviny, které obsahují látku Hexahydrokanabinol (HHC), Hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-acetát, HHC-O) nebo Tetrahydrokanabiforol (THCP). Jde o psychotropní látky, které jsou nově uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Inspektoři SZPI bezprostředně zahajují kontrolu dodržování uvedeného opatření obecné povahy v celém řetězci uvádění potravin do oběhu. Intenzita kontrol v následujícím období se bude odvíjet zejména podle výsledků kontrol v terénu. Předmětem kontrol mj. budou kamenné prodejny potravin, automaty i internetový prodej.

Kompletní text opatření obecné povahy viz elektronické úřední desky inspektorátů SZPI a fyzické úřední desky inspektorátů SZPI. 

Zdroj: SZPI