Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce vloni zjistila 33 nevyhovujících reklam, nejvíce u doplňků stravy na internetu

Vydáno: 2. 2. 2017
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 2. 2. 2017.

Novelou zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) s účinností od srpna 2015 pověřena i kontrolou reklamy na potraviny a to zejména v tisku, na internetu, v letácích, v obchodech apod. Kompetence ke kontrole se netýká reklamy v televizi a rozhlase.  

V rámci kontrol reklamních sdělení v roce 2016 Potravinářská inspekce zjistila celkem 33 nevyhovujících reklam. Nejvíce reklamních sdělení porušujících právní předpisy inspektoři zjistili v segmentu prodeje doplňků stravy, zejména prodávaných na internetu. Mezi nejčastější porušení patřilo uvádění zavádějících informací a použití nepovolených zdravotních, případně i léčebných tvrzení.  

Používat lze pouze schválená zdravotní tvrzení dle Evropského nařízení 1924/2006 a dále zdravotní tvrzení, jejichž posouzení nebylo dosud dokončeno. Seznamy schválených i dosud neposouzených tvrzení lze najít v registru Evropské komise. Používání tzv. léčebných tvrzení je právními předpisy u potravin (včetně doplňků stravy) zcela zakázáno, protože žádné potravině nelze připisovat vlastnosti léčby – to je vyhrazeno pouze léčivům.

Specifickou kategorii kontrolovaných subjektů tvořily internetové obchody a reklamní webové stránky, jejichž provozovatelé sídlili mimo území ČR. Jedná se o e-shopy zaměřené na tuzemské spotřebitele s informacemi v českém jazyce, u kterých kontrola SZPI zjistila některé z výše uvedených nedostatků. Informace o provozovatelích se sídlem v EU komunikuje SZPI s dozorovými orgány v příslušném státě prostřednictvím evropského systému sdílení informací o nevyhovujících potravinách AACS. SZPI je národním kontaktním místem AACS pro ČR.      

Informace o nevyhovujících, zavádějících nebo nepovolených tvrzeních na e-shopech provozovaných mimo území EU umístila SZPI na Seznam rizikových webových stránek a výrobků, aby tak alespoň snížila dopad protiprávního jednání na spotřebitele.  

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633     

Zdroj:  SZPI