Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce varuje před sezamovými semeny z Indie s výrazně nadlimitním obsahem nebezpečné látky

Vydáno: 15. 12. 2020
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

SZPI odebrala vzorek potraviny Sezamová semínka 100 g Albert, Minimální trvanlivost do: 15. 3. 2021, šarže: L20024, země původu suroviny: Indie, výrobce: Ing. Bohumil Kratochvíl – IBK Trade. Inspektoři SZPI vzorek úředně odebrali v maloobchodní provozovně společnosti Albert Česká Republika s.r.o., Radlická 117, 158 00 Praha 5.

Analýzou v akreditované laboratoři byla zjištěna ve výrobku výrazně nadlimitní přítomnost rezidua pesticidu ethylenoxid, a to v koncentraci vyšší než 5,0 miligramů na kilogram (mg/kg), přičemž maximální limit rezidua dle příslušného evropského nařízení činí pro sezam 0,05 mg/kg. Předmětná šarže byla zakázána.

Pesticid ethylenoxid v Evropské unii není schválen jako účinná látka pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

SZPI, Inspektorát v Praze, na potravinu Sezamová semínka 100 g Albert, Minimální trvanlivost do: 15. 3. 2021, šarže: L20024, země původu suroviny: Indie vydal opatření obecné povahy (č.j. SZPI/DK193-1/2020 ze dne 11.12. 2020), které všem provozovatelům potravinářských podniků na území celé České republiky zakazuje jakékoliv uvádění na trh předmětné šarže výrobku, a to včetně šarží sezamového semene, které byly vyrobeny z kontrolovaného šarže. Opatření obecné povahy je závazné i pro další provozovatele, kteří danou šarži mají v držení a uvádí ji na trh. SZPI tak učinila v souladu s ustanovením § 5 odst. 6 zákona č. 146/2002.

Opatření obecné povahy je dostupné na elektronické úřední desce všech inspektorátů SZPI na webu SZPI i na fyzických úředních deskách jednotlivých inspektorátů.

Dále SZPI odebrala vzorek potraviny SEZAM LOUPANÝ 100 g, Minimální trvanlivost do 31. 12. 2021, země původu: Indie, výrobce: Racional CZ s.r.o. SZPI vzorek úředně odebrala v provozovně Racional CZ s. r. o., Vraclav 5, 565 42 Vraclav. Ve vzorku byla zjištěna výrazně nadlimitní přítomnost rezidua pesticidu ethylenoxid, a to v koncentraci vyšší než 5,0 miligramů na kilogram (mg/kg). Předmětná šarže byla zakázána.

Inspektoři SZPI k dnešnímu dni odebrali celkem deset vzorků sezamových semen, z nichž šest nevyhovělo z důvodu nadlimitního obsahu ethylenoxidu. Pouze dva výše uvedené vzorky se dostaly jako spotřebitelská balení do tržní sítě. SZPI kontrolovaným osobám zakázala uvádět na trh závadné šarže potraviny a dále nařídila okamžité stažení již uvolněných částí šarže od všech odběratelů.

SZPI zároveň činí preventivní kroky k zamezení přístupu nevyhovujícího sezamového semene z Indie na trh v České republice. V průběhu tohoto týdne ukládá provozovatelům, kteří dováží, balí nebo distribuují čisté sezamové semeno či směsi se sezamem z Indie povinnost provádět laboratorní rozbory na pesticid ethylenoxid, přičemž na trh budou vpuštěny pouze šarže s vyhovujícím výsledkem na přítomnost ethylenoxidu.

SZPI důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří zakoupili potraviny 1) Sezamová semínka 100 g Albert, Minimální trvanlivost do: 15. 3. 2021, šarže L20024, země původu: Indie, 2) SEZAM LOUPANÝ 100 g, Minimální trvanlivost do 31. 12. 2021, země původu Indie, aby je nekonzumovali.

 

Zpracoval: Bc. Marek Bartík – referent mediální komunikace, tel.:  +420 542 426 613
15. 12. 2020

Zdroj: SZPI