Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce uzavřela restauraci v pražské tržnici SAPA

Vydáno: 29. 11. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 11. 2016.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) společně s Policií ČR (PČR) provedla kontrolu v pražské tržnici SAPA, kde na místě uložila okamžitý zákaz užívání části prostor v restauraci Thi Ai Lien Le, Libušská 319/126, Praha.

V částech provozovny navazujících na konzumační část restaurace byly naskladněny předměty nesouvisející s provozovanou činností – např. stavební míchačka, boty, oděvy a další – a byly zde zjištěny zcela neakceptovatelné hygienické podmínky.

V jedné z místností zázemí inspektoři ve stísněném prostoru zjistili přítomnost osmi živých kachen, vedle kterých na vzdálenost cca jednoho metru bylo umístěno další vykrvené kachní tělo a to v těsné blízkosti úložiště pytlů s dřevěným uhlím. Pod dřezem se nacházela velká plastová nádoba se zbytky zeleniny a vnitřností včetně obsahu žaludků.  Stěny nádoby byly znečištěny zbytky peří. Po vyndání bylo zjištěno, že se v této nádobě nacházely vnitřnosti od 38 kusů drůbeže.

V provozovně byly dále silně znečištěné povrchy pracovních ploch, pracovního náčiní a podlah.

Z výše uvedeného vyplývá, že kromě vysokého rizika kontaminace připravovaných pokrmů dále inspektoři zjistili provozování nelegální porážky a proto byli k součinnosti na místo přivolání i pracovníci Městské veterinární správy v Praze.

Prostory nesplňovaly podmínky, které umožňují bezpečnou manipulaci s potravinami, pokrmy a surovinami, proto byl ze strany SZPI uložen výše uvedený zákaz užívání prostor a s kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633         

Zdroj:  SZPI

Více fotografií je na webových stránkách SZPI