Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce uzavřela prodejnu a zakázala užívání automobilu k přepravě potravin v areálu SAPA

Vydáno: 22. 11. 2018
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 11. 2018

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila ve spolupráci s Policií ČR, Celní správou a Státní veterinární správou kontrolní akci v areálu pražské tržnice SAPA. Inspektoři SZPI se při kontrole mimo jiné zaměřili na dodržování hygienických předpisů při prodeji, skladování a přepravě potravin.

Vzhledem k neakceptovatelné hygienické situaci byli inspektoři SZPI nuceni na místě uzavřít prodejnu kontrolované osoby Son Tung Pham. Kontrola zjistila na prodejní ploše i v zázemí výskyt exkrementů hlodavců. Inspektoři zde dále zakázali uvádět do oběhu 61 kg potravin bez jakýchkoli dokladů o původu. Povinnost disponovat dokumentací umožňující sledovat potravinu v rámci distribučního řetězce patří k elementárním požadavkům potravinového práva.

Inspektoři SZPI dále uložili zákaz užívání automobilu k přepravě potravin kontrolované osoby Trán Ngoc Thach. Kontrola v dopravním prostředku zjistila exkrementy hlodavců, dlouhodobě zanedbaný úklid, potraviny neoznačené v českém jazyce a absenci dokladů o původu zboží u části potravin.

V dalším dopravním prostředku inspektoři zjistili přepravu potravin – mj. mražených výrobků – v neodpovídajících teplotních podmínkách. Rozmrazením mražených potravin může dojít k bakteriální kontaminaci.

V dalším automobilu Inspekce zjistila potraviny přepravované zároveň s dalšími předměty, přičemž hrozila kontaminace převážených potravin. Inspektoři v dalším automobilu zakázali nevyhovující balenou zeleninu, byliny a tofu pro nedostatky v hygieně a značení.

Celkem inspektoři identifikovali nedostatky v pěti dopravních prostředcích a jedné provozovně. Na nevyhovující potraviny uložili zákaz uvádění do oběhu a s kontrolovanými osobami zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
Zdroj: SZPI

Více fotografií – viz SZPI