Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce upozorňuje na plesnivé jahodové kompoty z dovozu

Vydáno: 24. 11. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 24. 11. 2016.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tržní síti nebezpečnou potravinu – Jahody v mírně sladkém nálevu – kompot.

Kompotové konzervy uváděné na trh společností TOHIS spol. s r.o., vykazovaly po otevření evidentní známky kažení a obsahovaly okem viditelné plísně. Nevyhovující šarže potraviny byly inspektory hodnoceny na místě v provozovně TOHIS spol. s r.o., Olštýnská 607/1, 18000 Praha.

Konzervy jsou označeny datem minimální trvanlivosti do 31. 12. 2016, a jedná se o šarže: 310314 STL17, 29032014 STL8, 310314 STL9, 28/4/2014 ST.LOT32 v balení 410g, původem z Egypta.

Dle informací na obale byla potravina vyrobena pro dovozce OTTO Franck import KG, D-86165 Augsburg, Německo. Další odběratelsko-dodavatelské vazby jsou předmětem šetření.

SZPI tak upozorňuje spotřebitele, aby dbali zvýšené pozornosti a vyvarovali se konzumaci uvedené potraviny.

Inspekce nařídila stažení uvedených šarží z trhu a zahájí s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení sankce. 

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace, tel.: + 420 542 426 613

Zdroj:  SZPI