Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce společně s celním úřadem zamezila uvedení šesti a půl tuny nebezpečných sušených fíků na trh

Vydáno: 6. 12. 2019
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem pro Středočeský kraj – územní pracoviště Rudná nevpustili do vnitřního trhu ČR zásilku potraviny „Sušené fíky“, původem z Turecka v množství 6 660 kg.

U odebraného vzorku potraviny nebyl dodržen maximální stanovený limit pro přítomnost aflatoxinu B1, kdy jej potravina obsahovala v množství 97,4 ug/kg, přičemž limit je 6,0 ug/kg. Došlo také k překročení maximálního limitu pro sumu aflatoxinů B1, B2,G1,G2, když jejich celková naměřená hodnota byla 113 ug/kg, přičemž maximální limit je 10 ug/kg.

Aflatoxiny patří do skupiny mykotoxinů, které vznikají jako produkt metabolismu plísní a řadí se ke karcinogenním látkám.

Dovozcem do ČR byla společnost Ing. Bohumil KRATOCHVÍL – IBK TRADE, Dolanská 7/337, 161 00, Praha. Zásilku fíků pro český trh odesílala společnost PAK TARIM URUNLERI SAN VE DIS TIC.LTD., BUYUK SIRE PAZARI 6 BLOK NO:23, Malatya, Turecko.

Vzhledem k překročení legislativních požadavků na maximální povolenou přítomnost mykotoxinů v potravině, nebyla zásilka propuštěna na český trh a nedošlo tak k ohrožení zdraví spotřebitelů.

Dovozci bylo uloženo opatření zajistit likvidaci předmětné zásilky pod celním dohledem nebo ji odeslat zpět mimo EU.

Inspekce vložila informaci o zjištění do evropského systému rychlého varování RASFF.

Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal, referent mediální komunikace, tel.: +420 542 426 613

Zdroj: SZPI