Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce nařídila stažení klobás z dovozu se sníženým obsahem masa

Vydáno: 7. 11. 2019
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., aby neprodleně stáhla ze všech svých poboček nevyhovující šarži trvanlivého masného výrobku Tyrolini Tyrolské klobásky v balení 120 g, označení data minimální trvanlivosti DMT: 05.12.2019, výrobce: Handl Tyrol GmbH, Bundesstrasse 33, A-6551 Pians, Rakousko.

Výrobce na obal mj. uvedl: „100 g klobásek bylo vyrobeno ze 190 g vepřového masa“. Laboratorní rozbor předmětné šarže potvrdil přítomnost vepřového masa pouze v koncentraci 160,8 g na 100 g hotového sušeného výrobku.

Informace na obalu poskytovala spotřebiteli zavádějící údaj ohledně skutečného složení potraviny a tím došlo k porušení Evropského nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, a to ve smyslu klamání spotřebitele.

Inspekce prodejci nařídila stažení předmětné šarže potraviny ze všech svých poboček a zahájí správní řízení o uložení pokuty.

O podobném případu SZPI informovala v např. v tiskových zprávách ze dne 16. 4. 2019, 12. 3. 20198. 3. 2019.

Pozn.: U sušených (trvanlivých a fermentovaných) masných výrobků se na obalu uvádí hmotnost finálního výrobku po vysušení, ale hmotnost jednotlivých složek se uvádí před jejich vysušením. Proto je u této komodity hmotnost surovin vyšší, než je hmotnost konečného výrobku.

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva 
tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633          

Zdroj: SZPI