Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce má možnost blokovat zahraniční weby ohrožující spotřebitele

Vydáno: 1. 12. 2023
Autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vlastní kontrolou i přes podněty spotřebitelů zjišťuje rostoucí počet nezákonných webových stránek provozovaných ze zahraničí, které cílí na tuzemského spotřebitele. E-shopy nabízejí zboží v českém jazyce, umožňují platby v českých korunách i zasílání do ČR. Jsou-li jejich provozovatelé usazení mimo území EU, nelze u nich efektivně vymáhat dodržování tuzemských a evropských právních předpisů. Velmi často také dochází k tomu, že žádný provozovatel není na internetové stránce identifikován, ačkoliv to právní předpisy vyžadují.  Někteří provozovatelé zneužívají možnosti, které se s internetovým prodejem pojí, a vystavují tuzemské spotřebitele klamavým praktikám, nebo dokonce nabízejí potraviny nebezpečné. Nelegální praktiky při internetovém prodeji se nejčastěji týkají doplňků stravy.

Pro předcházení závažným případům – zejména nabízení nebezpečných potravin – disponuje SZPI nyní kompetencí nařídit poskytovatelům internetového připojení v ČR, aby znemožnili v tuzemsku přístup k webovým stránkám s nebezpečnými potravinami. Zákon o SZPI (č. 146/2002 Sb.) pověřuje Potravinářskou inspekci pravomocí nařídit blokaci webových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo s obsahem závažně porušujícím právní předpisy. Blokaci musí provést všichni poskytovatelé služby přístupu k internetu v ČR do 15 dnů od uvedení na „seznamu blokovaných internetových stránek“. Tento nástroj je ze strany SZPI využíván až jako poslední prostředek, pokud není nápravy nezákonného stavu možné dosáhnout běžnými kontrolními postupy. V případě že provozovatel nezákonný stav odstraní, SZPI přistoupí k výmazu internetové stránky ze seznamu.

Seznam blokovaných webů včetně identifikace porušení předpisů SZPI zveřejňuje na portálu Potraviny na pranýři v sekci Rizikové weby (položky označené „Blokováno“). Sekce Rizikové weby obsahuje dalších 116 webových stránek, které sice nejsou blokovány (položky označené „Neblokováno“), ale SZPI zde varuje před jiným porušováním právních předpisů

Mezi nejzávažnější porušení u blokovaných webů patří nabízení nebezpečných potravin, které obsahují zakázané látky nebo propagaci chemických sloučenin, které při konzumaci mohou ohrozit zdraví spotřebitelů, ale jsou prezentovány jako potraviny, resp. doplňky stravy.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj: SZPI