Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce byla v lednu 2022 nucena uzavřít pro nepřijatelnou hygienu 21 provozoven, nejvíce za posledních 5 let

Vydáno: 3. 2. 2022
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) důrazně apeluje na provozovatele, aby nepodceňovali průběžnou údržbu provozoven a dodržování hygienických předpisů. Výsledky kontrol SZPI za leden 2022 ukazují, že inspektoři byli nuceni na místě uzavřít celkem 21 provozoven právě pro závažná porušení hygienických předpisů. Jedná se o nejvyšší počet uzavřených provozoven v daný měsíc za posledních 5 let. Ve stejném období roku 2021 inspektoři uzavřeli 6 provozoven, v lednu r. 2020 šlo o 15 provozoven, předchozí rok 2019 o 10 provozoven a v lednu 2018 o 13 provozoven.

Aktuální zjištění se týkají širokého spektra provozů – restaurací, pivnic, cukráren, rychlého občerstvení, prodejen velkých obchodních řetězců, samostatných maloobchodních prodejen, výroby potravin apod.

Zákaz užívání prostor inspektoři ukládají tehdy, když kontrolou zjištěný stav provozovny neumožňuje zaručit bezpečnost potravin nebo pokrmů a dochází k ohrožení zdraví spotřebitele.

Zdaleka nejčastějším důvodem k uzavření provozoven v letošním roce je nezvládnutá prevence výskytu škůdců, zejména hlodavců. Kontrola v prodejnách nebo zázemí zjistila výskyt myšího trusu, potraviny poškozené myším požerem a v některých případech i výskyt mrtvých nebo živých myší. K základním – a u řady kontrolovaných osob zanedbávaným – povinnostem patří pravidelná kontrola deratizačních monitorovacích staniček, ze kterých lze zjistit přítomnost škůdců v provozovně před tím, než dojde k masivnímu rozšíření problému. Přítomnost škůdců a jejich exkrementů v provozovnách představuje závažné riziko pro spotřebitele mj. proto, že ke kontaminaci může dojít i u potravin, na kterých nejsou stopy působení škůdců patrné.

K dalším častým prohřeškům patří dlouhodobě zanedbaný úklid – znečištěné podlahy a prodejní regály, výskyt plísní v provozovně nebo dokonce v chladicích zařízeních, skladování předmětů nesouvisejících s prodejem potravin, nezvládnutý odvoz odpadu a další nedostatky.

Při zjištění nepřijatelných hygienických podmínek v provozovně uloží inspektoři na místě zákaz užívání prostor. Zároveň nařídí provozovateli, aby odstranil zjištěné nedostatky, např. provedl deratizaci. Při opakované kontrole inspektoři vyhodnotí, jestli provozovatel uvedl podnik do souladu s požadavky zákona a až poté případně zákaz uvolní. Následně je zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Přehled uzavřených provozoven včetně zjištěných nedostatků a fotodokumentace viz web Potraviny na pranýři v sekci Uzavřené provozovny.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
Zdroj: SZPI
Více fotografií – na webových stránkách SZPI