Bezpečnost potravin

Potencionál jedlého hmyzu ve střední Evropě

Vydáno: 16. 4. 2015
Autor: ÚZEI

Odborná akce pořádaná v rámci potravinářských úterků se koná dne 28. dubna 2015.

Česká potravinářská společnost o. s. Praha, Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha pořádají odbornou akci v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 28. dubna 2015 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma:

„Potencionál jedlého hmyzu ve střední Evropě“

Přednášející: Doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D., Mendlova univerzita v Brně, ÚZRHV AF, Spoluautoři: Ing. Martina Bednářová, Ph.D., Ing. Vladimír Fišer, MU v Brně

Součástí prezentace bude ochutnávka pokrmů z hmyzu.

Kontaktní adresa:
Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 00 Praha 2, Mánesova 75
Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644

Abstrakt
Ačkoliv mnoho Evropanů považuje konzumaci hmyzu ve střední Evropě za výstřelek bez výhledu na zařazení do běžného jídelníčku, vědecké studie ukazují na blízkou nevyhnutelnost entomofágie. Podle výzkumů EU se očekává nedostatek běžných potravin v Evropě v dosahu 15-20 let vzhledem k plýtvání hotovými potravinami a s tím souvisejícím tlakem na mnohde již vyčerpanou půdu pro jejich výrobu. Hmyz je na rozdíl od dosud využívaných hospodářských zvířat schopen zkonzumovat i zbytky z produkce krmiv a člověku na oplátku poskytne kvalitní bílkoviny, tuky, minerální látky i vitaminy, a také další látky jako například enzymy nebo puriny.

Zatím je pro účely entomofágie v evropském kontextu zvažováno přibližně 7 druhů hmyzu, jejichž unikátní nutriční složení umožňuje zařazení do jídelníčku s různými dietetickými požadavky. A netřeba se děsit vzhledu hmyzu – extrakty žádaných nutrientů obohatí obvyklé pokrmy bez ovlivnění chutí nebo vzhledu.

Zdroj:  ÚZEI