Bezpečnost potravin

Posuzování vlivu konzumace GMO na zdraví

Vydáno: 1. 12. 2009
Autor:

Publikace Společného výzkumného střediska Evropské komise.

Posláním Institutu pro zdraví a ochranu spotřebitele Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC–IHCP) je ochrana zájmů a zdraví spotřebitelů v EU. JRC-IHCP uveřejnil (listopad 2008) publikaci pod názvem “Vědecký a technický příspěvek k vývoji strategie posuzování vlivu konzumace GMO na obecné zdraví” (viz příloha). Cílem této publikace je přispět k otevřené diskusi, do které je zapojen široký okruh subjektů zabývajících se potenciálními dopady konzumace GMO na zdraví člověka. Publikace vznikla na základě spolupráce JRC–IHCP s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a mezinárodními experty.
 
 
Zdroj: JRC